Từ 16-4, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng

36

Từ ngày 16-4-2013, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay hộ cận nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

 

images818601 Duoc mua ngo o vung cao Van - Từ 16-4, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng

Các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước

(ảnh: báo Lào Cai)

Mức cho vay đối với hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách Xã hội và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Đây là những nội dung cơ bản trong Quyết định về tín dụng đối với hộ cận nghèo vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ngày 23-2.

Quyết định cũng quy định, thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ cận nghèo vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố số hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở để triển khai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời quy định thời hạn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

Theo VOV

we love nha trangwe love nha trang