Tuổi trẻ Doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả mưa bão

22

Nhằm kịp thời vận động, chia sẻ những khó khăn mất mát với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, đồng thời góp phần khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác cứu trợ bão lụt, nêu cao tinh thần “Lá lành đùm lá rách” vì cuộc sống cộng đồng.

Ban thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thăm hỏi tặng 20 suất (trị giá 1 triệu đồng/ suất) cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa bão. Bên cạnh đó, Đoàn khối vận động các cơ sở đoàn tích cực tham gia khắc phục hậu quả mưa bão tại công ty, đơn vị, đồng thời chia sẻ khó khăn cùng bà con nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu có Đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Phú Khánh vận động trao 36 suất, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng cho các hộ gia đình thiệt hại nặng về người và tài sản tại huyện Vạn Ninh, trị giá 40 triệu đồng, Đoàn cư sở công ty CP Dệt May Nha Trang tặng 08 suất quà, mỗi suất 500.000đ,….  

Đây là hoạt động thể hiện sự đồng lòng, chung sức, chung tay của tuổi trẻ doanh nghiệp đối với công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão, góp phần giúp đoàn viên thanh niên sớm ổn định cuộc sống.

images_2017_ho_tro_bao_lut_doanh_nghiep_doanh_nghiep_ho_tro_bao_lut_1_6c33d Tuổi trẻ Doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả mưa bão  images_2017_ho_tro_bao_lut_doanh_nghiep_doanh_nghiep_ho_tro_bao_lut_2_ca202 Tuổi trẻ Doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả mưa bão  images_2017_ho_tro_bao_lut_doanh_nghiep_doanh_nghiep_ho_tro_bao_lut_3_e8d7e Tuổi trẻ Doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả mưa bão  images_2017_ho_tro_bao_lut_doanh_nghiep_doanh_nghiep_ho_tro_bao_lut_4_89199 Tuổi trẻ Doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả mưa bão  images_2017_ho_tro_bao_lut_doanh_nghiep_doanh_nghiep_ho_tro_bao_lut_5_b2f1c Tuổi trẻ Doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả mưa bão

we love nha trang