Tuổi trẻ Khánh Hòa hướng đến bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

71

Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: “Cụ thể hóa sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai Hướng dẫn số 63-HD/TĐTN-BTG ngày 03/3/2016 về việc “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”. Trong đó, yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, của tỉnh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử; tuyên truyền thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; tuyên truyền các nội dung quan trọng liên quan đến bầu cử, giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này; tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng; tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của đoàn viên, thanh niên đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử”.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cHướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp bộ Đoàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai sôi nổi các hoạt động tuyên truyền; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Hướng dẫn số 68-HD/TĐTN-BTG ngày 10/5/2016 hướng dẫn tổ chức Ngày hội cử tri trẻ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó yêu cầu Đoàn cấp huyện chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động cử tri trẻ và nhân dân tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, Đoàn cấp xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân đúng 7h00 ngày 22/5/2016 có mặt tại các tổ bầu cử, quán triệt tinh thần nghiêm túc và hăng hái của đoàn viên, thanh niên khi tham gia bầu cử. Cử tri trẻ đi bầu cử đề nghị mang theo thẻ cử tri, mặc trang phục áo thanh niên, quần tây xanh/đen, mang giày; thể hiện tinh thần nghiêm túc và hăng hái; tích cực vận động nhân dân tham gia bầu cử; công bằng và sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Chiều 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt. Tại buổi tập huấn, các học viên đã nghe đồng chí Lê Xuân Thân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phổ biến những điểm mới của Luật Bầu cử, Luật Hôn nhân gia đình và chính sách hình sự mới về người chưa thành niên phạm tội; báo cáo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn các đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt của các đơn vị sẽ nắm bắt và lĩnh hội đầy đủ các thông tin và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; qua đó tích cực tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên góp phần tạo đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả và tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

chao mung bc 1 c1c95

Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức sôi nổi các hoạt động tuyên truyền về bầu cử thông qua lồng ghép triển khai phổ biến các nội dung về cuộc bầu cử trong sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, các hội nghị, diễn đàn, hội thảo…; tổ chức quán triệt cho cán bộ, đoàn viên của đơn vị mình đi tham gia bầu cử đầy đủ, nhanh chóng và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Tỉnh đoàn và các đơn vị còn tuyên truyền rộng rãi trên website đơn vị, các trang mạng xã hội; thực hiện treo băng rôn, pano tuyên truyền trước cơ quan, đơn vị mình.

Sôi nổi các công trình thanh niên

Hướng đến chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh sôi nổi thi công thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Chiều 11/5, Hội đồng đội tỉnh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” tại thôn Cà Hon, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh. Ngôi nhà được trao tặng cho gia đình em Cao Thị Trúc Quỳnh, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Khánh Bình, là học sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhưng hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở kiên cố.

chao mung bc 2 e72df
Khánh thành ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”

Công trình được hoàn thành sau 2 tháng khởi công xây dựng, trên diện tích 72m2, lợp mái tôn, nền lát gạch. Tổng trị giá công trình khoảng 200 triệu, trong đó, Hội đồng Đội tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, được trích từ kinh phí “Quỹ phong trào Kế hoạch nhỏ”. Ngôi nhà khăn quàng đỏ là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được một mái ấm, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016).

Theo chỉ đạo của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, ngày 17/5 tại Cam Lâm, Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức Lễ trao tặng công trình “Trường Sa xanh” gồm 30 cây dầu tại đơn vị Lữ đoàn 101 – Vùng 4 Hải quân, trị giá công trình 30 triệu đồng; Chi đoàn Cục Hải quan tặng 6 bộ máy vi tính cho 6 xã Đoàn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao tặng 1 tấn gạo cho 50 hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn huyện.

chao mung bc 3 c5ee6

Trao tặng 30 cây dầu cho Lữ đoàn 101 Vùng 4 Hải quân

Ngày 18-5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Trường đẹp cho em” tại Trường Mầm non Cam Thịnh Đông (xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh). Công trình gồm 2 phòng học, khởi công từ giữa tháng 3, được xây dựng tại điểm trường thôn Mỹ Thanh, có diện tích 100m2, tường gạch kiên cố, lợp mái tôn. Tổng kinh phí xây dựng công trình 400 triệu đồng, được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hỗ trợ. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần tạo thêm không gian học tập cho các học sinh, giúp nhà trường có điều kiện nhận thêm các em nhỏ đến tuổi nhưng chưa được đi học.

chao mung bc 4 c5fd0
Khánh thành công trình “Trường đẹp cho em”

Hôm qua, ngày 19-5, Tỉnh đoàn tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Công trình được khởi công từ ngày 14/5 với chiều dài hơn 2km, lắp đặt tổng cộng 52 bóng đèn, kinh phí thực hiện hơn 60 triệu đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an ninh xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao biểu trưng công trình cho đại diện xã Suối Cát.
Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại Cam Lâm

Các hoạt động sôi nổi này đã cho thấy rõ tinh thần hăng hái của tuổi trẻ Khánh Hòa hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 22/5 tới đây, hơn 76.000 đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa sẽ cùng với nhân dân cả nước tham gia Ngày hội bầu cử. Tin rằng với nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; đoàn viên thanh niên sẽ tham gia tự giác, tích cực, chủ động công tác bầu cử; công bằng và sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Ban Tuyên giáo