• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
10:42:54 12/05/2017

CAM LÂM: Buổi nói chuyện chuyên đề tình hình biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Ngày 11/5, Huyện đoàn Cam Lâm tổ chức Buổi nói chuyện chuyên đề tình hình biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay cho hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại Buổi nói chuyện, các bạn đoàn viên thanh niên được nghe đồng chí Thượng tá Hồ Quốc Ánh – Phó Chính ủy – Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 báo cáo tình hình biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay.

Thông qua buổi nói chuyện, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên về vị trí chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương, chính sách, hành động của của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Đồng thời, khơi dậy và phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc; tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hoàng Dũng - Huyện đoàn Cam Lâm

Xem 274 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 10:48:51 05-12-2017