• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
14:40:24 08/06/2017

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới”

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Triển khai nhiệm vụ đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa”, góp phần thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời nhằm đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vững mạnh, sáng 08/6, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới”. Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội Chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Bui Hoai Nam Pho Bi Thu Tinh Doan Khanh Hoa 20ac5 630x427
 Đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa” thông qua Báo cáo đề dẫn

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu ra thực trạng nhận thức chính trị của đoàn viên thanh niên hiện nay. Đó là đa số đoàn viên thanh niên chịu khó tìm hiểu và nắm bắt công tác Đoàn, quan tâm sâu sắc đến tình hình chính trị xã hội của đất nước. Nhiều đoàn viên thanh niên sẵn sàng học tập và rèn luyện về lý luận chính trị, tham gia sinh hoạt và đóng góp cho công tác Đoàn. Khá đông đoàn viên thanh niên có năng lực hoạt động thực tiễn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia các hoạt động, chương trình dành cho đoàn viên thanh niên do Đoàn thanh niên tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp. 

Trên cơ sở thực trang đã nêu, các đại biểu đã tập trung góp ý, đóng góp các giải pháp nhằm tăng cưng giáo dc, bi dưng, nâng cao nhn thc chính tr cho đoàn viên thanh niên trong giai đon hin nay. Phát biểu tiếp thu và bế mạc Hội thảo, đồng chí Huỳnh Phương Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã đúc kết một số nội dung về các giải pháp trọng tâm cần chú ý như sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Đổi mới nội dung và cách thức học tập 6 bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên.

Thứ hai, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong các cấp bộ Đoàn, ĐVTN, định hướng cho ĐVTN rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; trong đó đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Thứ ba, đẩy mạnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng tạo môi trường cho ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội và rèn luyện, phát triển bản thân. Đa dạng hóa nội dung của Đoàn phù hợp với từng đối tượng ĐVTN, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, chuyển hóa lý luận thành những nội dung giáo dục thiết thực, sinh động, thuyết phục, chú trọng giáo dục qua các phong trào thực tiễn, nâng cao nhận thức gắn với giác ngộ về hành động.

Thứ tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đặc biệt quan tâm giáo dục 5 nhóm đối tượng: thiếu niên nhi đồng, học sinh phổ thông, học viên sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trong các trường đại học, thanh niên chậm tiến, thanh niên lao động nhập cư.

 Thứ năm, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện và phấn đấu. Chú trọng phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên, thanh niên. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên. Thường xuyên tổng kết và xác định nội dung phong trào phù hợp để thu hút được thanh thiếu nhi tham gia. Đẩy mạnh việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Thứ sáu, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội phù hợp với yêu cầu, tình hình mới. Không ngừng nâng cao chất lượng rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Thứ bảy, phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt Internet, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn, Hội, Đội. Khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

Ngọc Thảo - Tỉnh đoàn Khánh Hòa

Xem 550 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 15:26:35 06-08-2017