• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
08:36:30 13/07/2017

CAM RANH: Hội nghị quán triệt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4(Khoá XII)

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Cam Ranh năm 2017; Kế hoạch số 330-KH/TĐTN-BTG ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hoà về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Vào ngày 06/7/2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh, Ban Thường vụ Thành đoàn Cam Ranh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4(Khoá XII) cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CS Đoàn, Hội trực thuộc.

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt đã nghe đồng chí Nguyễn Lý Xuyên - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trình bày các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Quan Triet Chi Thi 05 732cc 630x354

 

Thông qua Hội nghị giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trần Thị Minh Trang - Cam Ranh

Xem 196 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 08:44:46 07-13-2017