Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Văn bản - Tài liệu 2010 - 2011 Văn bản Hội đồng Đội tỉnh 2011

Văn bản Hội đồng Đội tỉnh 2011

Lịch chỉ đạo Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà ...

          ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HOÀ               Khánh Hòa, ngày 9 tháng 9 năm 2011                        ***         ...

Hướng dẫn Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 25 HD/HSV ...

Công văn V/v báo cáo kết quả năm học 2010 – 2011

           ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HOÀ                      Khánh Hòa, ngày 19 tháng 05 năm 2011                        ...

Công văn V/v Phân bổ học bổng Quỹ Doraemon

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HOÀ *** Số: 462 /CV-HĐĐ “V/v...

Thông tri triệu tập V/v Tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành...

           ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA         Khánh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2011                          ***             ...

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP...

       ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA        Khánh Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2011...

Công văn V/v nhân sự dự gặp mặt cán bộ Đội qua các thời...

        ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA          Nha Trang, ngày 09 tháng 4 năm 2011                     ...

Thông báo số 1 V/v thi Phụ trách Sao giỏi tỉnh Khánh Hoà...

         ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HOÀ         Nha Trang, ngày 16 tháng 02...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Khánh Hòa ...

        ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA                Nha Trang, ngày 11 tháng 1 năm 2011                        ***             ...

Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “giúp bạn đến...

       ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HÒA            Nha Trang, ngày 31 tháng 12 năm 2010                      ***...