Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Văn bản - Tài liệu 2010 - 2011 Văn bản Hội SVVN tỉnh 2011

Văn bản Hội SVVN tỉnh 2011

Công văn “V/v triển khai Cuộc vận động triệu kết nối đến Trường Sa”

                 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM   BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA        *****      Số: 40 CV/HSV...

Công văn “V/v triển khai Cuộc thi viết Ước mơ Sinh viên”

         HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM          BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA        ***      Số: 41 CV/HSV...

Công văn “V/v xét tặng Giải thưởng Sao tháng giêng năm học 2011 –...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 39 CV/HSV “V/v xét tặng Giải...

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 35 CT/HSV    Khánh...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp,...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 34 KH/HSV    Khánh...

Chương trình Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2011 –...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số 33 - CT/HSV  ...

Hướng dẫn Tổng kết công tác kiểm tra của Hội sinh viên năm...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:   26 HD/HSV   Khánh...

Hướng dẫn Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên giữa...

          HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA                           ***                                     Khánh Hòa , ngày 17 tháng 05...

Công văn V/v giới thiệu đại biểu tham gia chương trình Hành trình tuổi...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:   14 CV/HSV “V/v giới thiệu đại...

Điều lệ tổ chức giải vô địch bóng đá Mini truyền thống sinh viên...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 13 KH/HSV    Nha...