Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

Văn bản Tỉnh Đoàn 2011

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Nét bút tri ân” lần thứ 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:    232     KH/ĐTN ...

Hưỡng dẫn Triển khai chương trình “Khi tôi 18” năm học 2011 –...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:     63   HD/ ĐTN ...

Công văn V/v đăng ký tham gia chương trình truyền hình Khi tôi...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:   1168   /CV- ĐTN “V/v đăng ký...

Kế hoạch tổ chức Tháng thi đua cao điểm tổng kết Năm Thanh niên...

                                             ...

Công văn tuyên truyền thang 12 năm 2011.

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA                       ...

Công văn Tuyên truyền tháng 11 năm 2011

           ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA         Khánh Hòa,ngày 10 tháng 11...

Hướng dẫn Triển khai chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 61/ HD - ĐTN ...

Quyết định ban hành nội dung và điểm chấm tiêu chí đánh giá tổ...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:     980 QĐ/ĐTN   ...

Hướng dẫn chủ đề tháng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 59 HD / ĐTN ...

Hướng dẫn Tổ chức diễn đàn về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA *** Số: 60 HD/ĐTN   ...