Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Văn bản - Tài liệu 2013 Văn bản Hội đồng Đội tỉnh

Văn bản Hội đồng Đội tỉnh

Thông báo Kết quả về việc việc quyên góp ủng hộ các em...

Số hiệu văn bản: Số: 72-TB/HĐĐ Ngày phát hành: 13/11/2013 File văn bản: quyên_góp_ủng_hộ_các_em_thiếu_nhi_chịu_ảnh_hưởng_của_cơn_bão_số_10.doc

Công văn V/v tiếp tục triển khai phong trào Đọc và làm theo báo...

Số hiệu văn bản: 66-CV/HĐĐ Ngày phát hành: 09/10/2013 Fiel văn bản: cv_tiep_tuc_trien_khai_phong_trao_doc_va_lam_theo_bao_doi.doc

Hướng dẫn Tăng cường hỗ trợ kiến thức cho thiếu nhi, học sinh ...

Số hiệu văn bản: 65-HD/HĐĐ Ngày phát hành: 09/10/2013 File văn bản: hướng_dẫn_tăng_cuong_ho_tro_kien_thuc_cho_thieu_nhi_hs

Công văn V/v khảo sát, báo cáo tình hình Giáo viên – Tổng Phụ...

Số hiệu văn bản: 63-CV/HĐĐ Ngày phát hành: 07/10/2013 File văn bản: cv_khao_sat_GVTPT_2013.doc File đính kèm: MẪU_PHIEU_KHAO_SAT_TPT_DOI_NAM_2013.xls

Hướng dẫn thực hiện Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Số hiệu văn bản: 60/HD-HĐĐ Ngày phát hành: 19/09/2013 File văn bản: 60HD-HĐĐ.doc  

Công văn góp ý sửa đổi chương trình rèn luyện đội viên sửa...

Số hiệu văn bản: 54-CV/HĐĐ Ngày phát hành: 12/9/2013 File văn bản: Tải về

Thông tin triệu tập Hội nghị tổng kết chương trình công tác Đội và...

Số hiệu văn bản: 55 TT/HĐĐ Ngày phát hành: 12 tháng 9 năm 2013File văn bản: Tải về  

Lịch chỉ đạo Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà Năm...

Số hiệu văn bản: 53 -LCĐ/HĐĐ Ngày phát hành: 04/9/2013 File văn bản: lịch_chỉ_đạo_năm_học_2013-2014.doc  

Hướng dẫn tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết...

Số hiệu văn bản: 53 - HD/HĐĐ Ngày phát hành: 23/08/2013 File văn bản: huong_dan_dem_hoi_trang_ram_2013.doc  

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 –...

Số hiệu văn bản: 52-CTr/HĐĐ Ngày phát hành: 23/08/2013 File văn bản: chuong_trinh_cong_tac_đội_và_phong_trào_thiếu_nhi_năm_học_2013-2014.doc