Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Văn bản - Tài liệu 2013 Văn bản Hội SVVN tỉnh

Văn bản Hội SVVN tỉnh

HƯỚNG DẪN Tuyên tuyền Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Khánh Hòa...

Số hiệu văn bản: 145 HD/HSV Ngày phát hành: 19/09/2013 File văn bản: Tuyên tuyền Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Khánh...

Hướng dẫn Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo...

Số hiệu văn bản: 146 CV/HSV Ngày phát hành: 19/09/2013 File văn bản: Hướng dẫn Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp...

Công văn thông tin chủ trương mới về tín dụng học tập đối...

Số hiệu văn bản: 129-CV/HSV Ngày phát hành: 07/8/2013 File văn bản:thông_tin_chủ_trương_mới_về_tín_dụng_học_tập_đối_với_học_sinh_sinh_viên.doc

Hướng dẫn Khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên năm học...

Số hiệu văn bản: 137 - HD/HSV Ngày phát hành: 12/9/2013 File văn bản: Khen_thưởng_công_tác_Hội_và_phong_trào_sinh_viên_năm_học_2012_2013.doc

Công văn V/v tham gia chương trình Lưu diễn ký túc xá với chủ...

Số hiệu văn bản: 139 - CV/HSV NGày phát hành: 13/9/2013 File văn bản: chương_trình_Lưu_diễn_ký_túc_xá_với_chủ_đề_Hành_trình_Bài_ca_sinh_viên_năm_2013

Thông báo triệu tập Thí sinh “Tham gia cuộc thi Nữ sinh viên Việt...

Số hiệu văn bản: 143 -TB/HSV Ngày phát hành: 18 tháng 09 năm 2013 File văn bản: triệu_tập_Thí_sinh_Tham_gia_cuộc_thi_Nữ_sinh_viên_Việt_Nam_duyên_dáng_2013

Thông báo phân bổ Đại biểu Đại Hội Hội sinh viên Việt Nam...

Số hiệu văn bản: 142-TB/HSV Ngày phát hành: 17 tháng 09 năm 2013 File văn bản: phân_bổ_đại_biểu_Đại_Hội_Hội_sinh_viên_Việt_Nam_tỉnh

Báo cáo tình hình phát triển Hội Sinh viên 2010 – 2013

Số hiệu văn bản: 136 BC/HSV Ngày phát hành: 05/09/2013 File văn bản: Báo cáo tình hình phát triển HSV 2010 - 2013.doc File phụ...

Báo cáo tình hình phát triển tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh...

Số hiệu văn bản: 133 BC/HSV Ngày phát hành: 22/08/2013 File văn bản: Báo cáo tình hình phát triển tổ chức Hội Sinh viên Việt...

Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm hoạc 2013 –...

Số hiệu văn bản: 134 CTr/HSV Ngày phát hành: 27/08/2013 File văn bản: Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm...