Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

Văn bản Tỉnh đoàn

Quy chế hoạt động khối THPT năm học 2013 – 2014

Số hiệu văn bản: 01-QC/TĐTN - TTNTH Ngày phát hành: 16/12/2013 File văn bản: QUYCHEHOATDONGKHOITHPTnămhọc2013-2014.doc

Kế hoạch Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp năm 2014

Số hiệu văn bản:  Ngày phát hành:  File văn bản: KE HOACH THI BAO CAO VIEN CAP TINH.doc

Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng...

Số hiệu văn bản: 99  KH/TĐTN-CNNTĐT Ngày phát hành: 19/11/2013 File văn bản: KE HOACH TO CHUC TAP HUAN PHONG CHONG SOT XUAT HUYET 2013.doc

kế hoạch Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Số hiệu văn bản: 93 -KH/ĐTN Ngày phát hành: 28/10/2013 File văn bản: KE_HOACH_HUONG_UNG_NGAY_PHAP_LUAT_NAM_2013.doc

Tổ chức các hoạt động hưởng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS...

Số hiệu văn bản: 97KH/ĐTN Ngày ban hành: 08/11/2013 File văn bản: KH_THANG_HANH_DONG_PC_HIV-AIDS_2013.doc

Hướng dẫn: Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Số tư liệu: Số: 29-HD/TWĐTN-VP Ngày ban hành: 30/10/2013 Tệp đính kèm: ...

Hướng dẫn triển khai phong trào “Ba trách nhiệm” trong Thanh niên công chức,...

Số hiệu văn bản: 23 HD/ĐTN Ngày phát hành: 07/11/2013 File văn bản: Hướg_dẫn_triển_khai_phong_trào_Ba_trách_nhiệm_2013.doc

Kế hoạch Hội thi tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới 2013

Số hiệu văn bản: 92-KH/ĐTN Ngày phát hành; 25/10/2013 File văn bản: KH_HOI_THI_TUYEN_TRUYEN_NTM_2013.doc

Kế hoạch Tổ chức chương trình truyền thông về an toàn giao thông ...

Số hiệu văn bản: 89- KH/ĐTN Ngày phát hành: 23/10/2013 File văn bản: Ke_hoach_truyen_thong_trong_truong_cap_III_moi.doc

Kế hoạch Tổ chức truyền thông về Dân số – Kế hoạch hóa gia...

Số hiệu văn bản: 91KH/ĐTN Ngày phát hành: 22/10/ File văn bản: KH_Tổ_chức_truyền_thông_về_Dân_số_Kế_hoạch_hóa_gia_đình_năm_2013.doc