Xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2013

209

Trong không khí phấn khởi của đồng bào và chiến sĩ cả nước đang đẩy mạnh các phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa tổ chức trọng thể kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2013) và phát động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của Đảng bộ tỉnh.

images811751 3 2 - Xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2013

Tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013) của họa sĩ Bùi Đại Hào (Hà Nội). (Nguồn: Trung tâm Thông tin triển lãm TP. Hồ Chí Minh)

Đảng ta từ ngày thành lập đến nay đã hơn 80 năm. Dù cho hoàn cảnh lịch sử khó khăn, đen tối đến đâu, Đảng luôn kiên định với nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên những mốc son chói ngời trong lịch sử dân tộc. Trưởng thành trong gian khó, Đảng ta không ngừng xây dựng và phát triển, đã luôn thể hiện xứng đáng là người con ưu tú của dân tộc, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân. Sức mạnh và uy tín của Đảng ta được tạo dựng bằng bản lĩnh, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thực cho dân tộc; bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hòa chung nhịp phát triển của đất nước, Khánh Hòa cũng vừa kết thúc năm 2012 với những chỉ tiêu cơ bản đều đạt mức cao so với tình hình chung của cả nước. GDP tăng trưởng 8,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,1%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,9%; doanh thu du lịch tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, tăng 18,6%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 9.767 tỷ đồng, vượt 9,6% dự toán và tăng 17,4% so với năm 2011. Các chương trình KT-XH trọng điểm tiếp tục đạt được một số kết quả như mong muốn. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách luôn được quan tâm chăm lo chu đáo. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa - thể thao có sự chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Chúng ta bước vào năm mới với dự báo, kinh tế năm 2013 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết định xây dựng các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu năm 2013 phù hợp với tình hình. Mục tiêu chủ yếu là tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương nhằm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai có hiệu quả 4 chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cơ bản cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2010 - 2015. Năm 2013 là năm đầu tiên tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nhiệm vụ chính trị của năm 2013 hết sức nặng nề.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2013, tạo đà hoàn thành nhiệm vụ của cả kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2010 - 2015, đòi hỏi toàn Đảng bộ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy phải năng động, sáng tạo hơn nữa trong sự nghiệp phát triển KT-XH. Công tác xây dựng Đảng, phải biết phát huy kết quả bước đầu của kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tổ chức đảng và đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị phải biết cụ thể hóa việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng các quy chuẩn, quy định riêng, đặc trưng của đơn vị mình. Việc tự phê bình và phê bình của cấp ủy đảng các cấp chính là thể hiện sự trung thành thực hiện lời dặn dò của Bác: “Mỗi đảng viên là cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Một mùa Xuân mới đang về. Với bề dày truyền thống của Đảng bộ tỉnh, với sự năng động và trách nhiệm cao trước nhân dân của cấp ủy các cấp, chúng ta tin tưởng trong năm 2013, Khánh Hòa sẽ gặt hái được nhiều thành tựu mới; từng bước xây dựng và phát triển Khánh Hòa sớm trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa lớn của cả nước và trở thành đô thị trực thuộc Trung ương theo như Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua.

 

we love nha trangwe love nha trang