• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
14:58:40 01/03/2017

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH: Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú tại các cơ sở Đoàn có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng với sự tham gia của hơn 170 cán bộ, đoàn viên ưu tú thuộc Khối các cơ quan tỉnh. Lớp học diễn ra từ ngày 27/02 - 03/3/2017 gồm 05 chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản  Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học này, các đồng chí cán bộ, đoàn viên ưu tú trong Khối được học tập và nâng cao nhận thức về Đảng, đường lối, điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như hiểu được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người Đảng viên, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem 563 lần