Khuyến khích mạnh mẽ hoạt động của thanh niên xung phong

117

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, trong đó có nhiều chính sách mới khuyến khích mạnh mẽ hoạt động của thanh niên xung phong (TNXP), tổng đội TNXP.

 

 

Đội viên TNXP được tạm hoãn nhập ngũ trong thời bình
khi đang làm nhiệm việc ở vùng khó khăn. Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổng đội TNXP được Nhà nước cấp kinh phí để thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội tương ứng với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, được Nhà nước giao quyền sử dụng đất, giao rừng và được miễn, giảm thuế sử dụng đất trong thời hạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng đội TNXP được quyền vay vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất và được ủy thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho đội viên TNXP thuộc tổng đội để sản xuất, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 

Đội viên TNXP được hưởng tiền công và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật; được Nhà nước tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoạt động văn hóa… Đội viên TNXP cũng được tạm hoãn nhập ngũ trong thời bình khi đang làm nhiệm việc ở vùng khó khăn.

 

Đội viên TNXP trong khi thực hiện nhiệm vụ nếu có hành động dũng cảm bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản của Nhà nước và tính mạng của nhân dân nếu bị thương thì được hưởng chính sách như thương binh; nếu hy sinh thì được công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

 

Nghị định cũng quy định rõ, đội viên TNXP làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu đội viên TNXP có nguyện vọng cư trú lâu dài tại nơi thực hiện nhiệm vụ thì được cấp có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất; được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội đối với vùng khó khăn và chính sách di dân tái định cư theo quy định của pháp luật.

 

Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 26-3-2011.

Đội viên TNXP là công dân Việt Nam từ đủ 18-30 tuổi, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong từ 24 tháng trở lên.

TNXP được tổ chức dưới các hình thức: Tổng đội thanh niên xung phong; Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội.

Được biết, cách đây 61 năm, tại chiến khu Việt Bắc, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội TNXP công tác Trung ương đầu tiên được thành lập dưới sự tổ chức và chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng TNXP Việt Nam đã không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 35 vạn nam, nữ TNXP đã làm nên những kỳ tích, lập thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với hai nước bạn Lào, Campuchia.

Theo Chinhphu.vn