• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
Xuan Mau Tuat F2d2c
Images5321279 TS2

Tiếng còi tàu rền vang như lời chào đất mẹ. Trên boong tàu đang hướng ra cửa biển, những người lính kết vào nhau thành hàng huơ tay vẫy chào những đồng đội và người thân đang lưu luyến phía bờ. Ánh mắt những người lính trẻ ngời sáng tràn đầy quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương.