Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

7752

BCH TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA
***
Số: 08-CTr/TĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    Khánh Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
———–

Chủ đề công tác năm:

THANH NIÊN KHÁNH HÒA KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Thực hiện hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hộiĐảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
 2. Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 3. Tiếp tục tham gia kiểm soát dịch bệnh Covid-19; tập trung các giải pháp tạo cảm hứng, cổ vũ, hỗ trợ, phát huy thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế – xã hộitrong điều kiện mới.
 4. Tiếp tục tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, chuẩn bị một bước cho Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
 5. Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về cơ chế, chính sách, pháp luật cho thanh niên; chú trọng thực hiện phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiệnLuật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 85% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng.

Chỉ tiêu 2: Xây dựng được 28 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn.

Chỉ tiêu 3: Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 50.000 ý tưởng, sáng kiến.

Chỉ tiêu 4: Trồng mới ít nhất 25.200 cây xanh.

Chỉ tiêu 5: Hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế. Yêu cầu dư nợ ủy thác tối thiểu đạt được cuối năm 2021 là 228 tỷ đồng.

Chỉ tiêu 6: Hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Chỉ tiêu 7: Tư vấn hướng nghiệp cho 28.974 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 4.010 thanh niên.

Chỉ tiêu 8: Xây dựng mới 28 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn.

Chỉ tiêu 9: Hỗ trợ, giúp đỡ 3.469 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ tiêu 10: Kết nạp 25.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.

Chỉ tiêu 11: Giới thiệu 4.120 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 1.765 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

 1. Công tác giáo dục

– Tiếp tục triển khai đợt hoạt động “Tuổi trẻ Khánh Hòa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các bài học lý luận chính trị sửa đổi.

– Tham gia tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức chương trình đối thoại thanh niên, giao lưu giữa cử tri trẻ với lãnh đạo Hội đồng nhân dân các cấp; thành lập các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện phục vụ tại các điểm bầu cử…

– Tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên. Tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, định kỳ tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

– Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng các cấp. Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2020 – 2030; Kế hoạch “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; giáo dục truyền thống lịch sử quê hương Khánh Hòa cho thanh thiếu nhi” giai đoạn  2021 – 2025.

– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; đợt sinh hoạt chính trị trong tuổi trẻ toàn tỉnh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi; kết nạp đoàn viên mới – Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội với chủ đề “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”; Ngày đoàn viên…

– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi.

– Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Tăng cường những tin tốt, câu chuyện đẹp về gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công; phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi. Tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng.

– Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị triển khai Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới. Cung cấp các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, ngày hội “Tuổi trẻ hiểu luật, chấp hành luật”. Tuyên truyền phòng, tránh ma túy, các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên.

– Tăng cường các hoạt động trực tuyến, nắm tình hình thanh niên trên không gian mạng; đẩy mạnh triển khai các sản phẩm truyền thông hiện đại (clip, phim, infographic, motiographic…) phục vụ công tác giáo dục. Tiếp tục thành lập, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp. 6 tháng/lần tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; tổ chức Hội thi báo cáo viên trẻ giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Tăng cường tập huấn đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn các cấp bộ đoàn tham gia xử lý các điểm nóng liên quan đến thanh niên.

 1. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

 Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: tập trung vào các hoạt động: nâng cao hiệu quả, nhân rộng triển khai “Tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn” tại các đô thị; duy trì thường xuyên hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị; triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trên địa bàn đô thị.

– Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Xây dựng các công cụ mới tuyên truyền về cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Duy trì, phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông tại khu vực đô thị, các “điểm nóng” về an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ – đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”. Tăng cường truyền thông, nhân rộng mô hình Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”.

– Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội: tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế; tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh mô hình các cơ sở Đoàn hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách neo đơ. Phát huy vai trò thanh niên trong lĩnh vực bình đẳng giới; phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; phòng chống xâm hại tình dục… Tổ chức chiến dịch “Xuân tình nguyện”, chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Hiến máu tình nguyện”.

– Nghiên cứu tiếp tục nâng cao hàm lượng tri thức, giải pháp mới, tính bền vững đối với các hoạt động tình nguyện. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, hình thức huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện. Chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa bàn.

– Xây dựng đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhất là trong các đợt hoạt động cao điểm. Phát triển mô hình dự án tình nguyện. Đảm bảo thực hiện 01 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 04 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh). Tổ chức Cuộc thi Dự án Tình nguyện 2021. Triển khai các chương trình, dự án tình nguyện dài hạn. Tăng cường kết nối, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát của thanh niên trong và ngoài nước.

– Tăng cường tham mưu thực hiện chính sách thanh niên tình nguyện; tạo điều kiện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, tăng cường nguồn lực cho các hoạt động tình nguyện.

– Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; phát huy vai trò Đoàn, Hội trong kết nối, dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện; điều phối hoạt động tình nguyện. Tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế.

– Thường xuyên nắm bắt tâm lý, xu thế, năng lực, sở thích của đoàn viên, thanh niên để thiết kế các Chương trình tình nguyện phù hợp và phát huy thế mạnh của thanh niên. Kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình, sáng kiến, mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực tình nguyện.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

– Triển khai Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Vận động đoàn viên, thanh niên đăng tải ý tưởng, sáng kiến; Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hiện thực hóa, đưa các sáng kiến, phát minh ứng dụng vào thực tế; thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Thường xuyên có hình thức ghi nhận, phát hiện, tuyên dương các nhân tố tích cực trong triển khai phong trào Tuổi trẻ Sáng tạo”.

– Tăng cường tuyên truyền về các hoạt động sáng tạo của thanh thiếu nhi. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của các sân chơi, cuộc thi sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. Chủ động phối hợp, đề xuất tổ chức các cuộc thi, sân chơi, đợt hoạt động để thanh niên phát huy ý tưởng, sáng kiến, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

– Đẩy mạnh triển khai phong trào “3 trách nhiệm” nhằm thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức trẻ gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

– Phát huy vai trò nòng cốt của những “hạt nhân” có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tạo để lan tỏa, thúc đẩy phong trào, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển, hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo.

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

– Tham gia thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tiễn tân binh; đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

– Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên tham gia và nhận thức rõ vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

– Triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, Hành trình“Tuổi trẻ Khánh Hòa với biển, đảo quê hương”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

– Triển khai các hoạt động tham gia xây dựng và bảo vệ Trường Sa; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hậu phương công an. Quan tâm gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo. Triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.

– Đẩy mạnh mô hình kết nghĩa giữa tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp; hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở. Xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” trên địa bàn đô thị; câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ với phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”, “Bạn giúp bạn”, “Ánh sáng và niềm tin”. Tổ chức các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương; phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy); tích cực phát hiện, đấu tranh và tố giác tội phạm.

– Mỗi huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc hàng tháng có ít nhất 01 hoạt động tham gia bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương triển khai các mô hình xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, không tệ nạn xã hội.

 1. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập

– Tổ chức các hoạt động thúc đẩy việc nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn, tay nghề, khả năng thực hành ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên. Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ.

– Đẩy mạnh vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập; hạn chế tối đa trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế. Giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên trẻ ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

– Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Chú trọng việc tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập, kết nối và phát huy sau tuyên dương.

3.2. Chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

– Tuyên truyền, phổ biến chính sách về khởi nghiệp, lập nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Tổ chức Cuộc thi “Starup Hunt 2021”, cuộc đua khởi nghiệp “Starup Race 2021”.

– Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ Đoàn làm công tác quản lý hỗ trợ vốn vay và cán bộ Đoàn tham gia các tổ tiết kiệm vay vốn. Tổ chức các hành trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Thúc đẩy, tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ, chuyển đổi số nhất là khởi nghiệp sáng tạo thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid-19 và trạng thái bình thường mới.

– Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng. Tiếp tục triển khai Đề án Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022 gắn với thực hiện các chương trình, đề án về giáo dục nghề nghiệp, việc làm giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ và địa phương.

– Tổ chức đăng ký hỗ trợ các hộ thanh niên thoát nghèo bền vững; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào lao động, sản xuất, công tác.

– Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao trình độ, tay nghề trong thanh niên vào thực tiễn. Triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, kết nối đầu ra sản phẩm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã thanh niên. Củng cố và phát huy vai trò kết nối của câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, các câu lạc bộ nghề nghiệp, câu lạc bộ chuyên môn cấp xã, huyện.

– Mở rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, lao động, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hỗ trợ xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, lập nghiệp trẻ hoặc hỗ trợ  cộng đồng thanh niên khởi nghiệp. Tổ chức cho thanh niên khởi nghiệp đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế thành công. Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ phục hồi hậu Covid-19; hỗ trợ thanh niên công nhân mất việc trở về địa phương do dịch bệnh Covid-19.

3.3. Chương trình Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

– Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa cách thức tuyên truyền. Tập trung giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên trong học tập, lao động, sinh hoạt…

– Triển khai cuộc vận động rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục thể thao, chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên; góp phần phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên Việt Nam. Tổ chức cuộc thi, ngày hội đi bộ, chạy bộ vì sức khỏe.

– Tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên. Tăng cường giải pháp hỗ trợ nâng cao đời sống tinh thần của thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Lựa chọn hình thức hỗ trợ thiết thực, định kỳ, thường xuyên, không chỉ tập trung vào dịp Tết.

– Củng cố, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn. Tham mưu hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức sân chơi, địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt tại các khu dân cư. Phát huy hiệu quả các đường dây nóng, kênh tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu nhi. Tập trung xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

– Triển khai thực hiện hiệu quả ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” trong hệ thống Đoàn các cấp. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi.

 1. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

– Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

– Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới phong phú, đa dạng. Tổ chức Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XV, giai đoạn 2019-2021 và “Hành trình Theo chân Bác” tại Cao Bằng tuyên dương Cán bộ phụ trách Đội, Chỉ huy Đội, Đội viên Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu xuất sắc (tháng 5/2021).

– Triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên”. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng về tổ chức, phong trào và hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Tích cực vận động thành lập tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội và phụ trách Đội.

– Triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; xác định việc xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn là một trong các chỉ tiêu quan trọng thực hiện cuộc vận động. Triển khai các mô hình mới về hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi.

– Tiếp tục cụ thể các giải pháp triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em 2016. Tập trung giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; thành lập câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp; chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ và giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng cho thiếu nhi những kỹ năng phòng, chống xâm hại, tự bảo vệ bản thân và bạn bè của mình. Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai các nội dung thuộc Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em giai đoạn 2018 – 2022”.

– Tập trung chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, hoạt động của Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi trên địa bàn. Chủ động, kiên trì tham mưu cấp ủy duy trì và phát huy các thiết chế văn hóa cho thiếu nhi hiện có; quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống Nhà Thiếu nhi các cấp. Đầu tư nghiên cứu, xây dựng các mô hình, khu vui chơi, giải trí có quy mô và tác động xã hội lớn, công nghệ cao kết nối phụ huynh với thiếu nhi, kết nối thiếu nhi với thiên nhiên.

– Hướng dẫn tổ chức việc tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi trong dịp hè. Tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, “Học làm người có ích”, “Hành trình trải nghiệm sáng tạo”. Tổ chức ít nhất 01 trại hè cho cán bộ chỉ huy Đội cấp tỉnh; mỗi xã, phường, thị trấn có hình thức tổ chức trại hè cho thiếu nhi.

 1. Công tác quốc tế thanh niên

– Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Khánh Hòa với các nước trên thế giới, trong đó đặc biệt chú trọng các hoạt động hợp tác với thanh niên các nước láng giềng, ASEAN. Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đoàn, tăng cường giao lưu thanh niên biên giới. Tổ chức Chiến dịch tình nguyện tại Lào.

– Tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tăng cường nghiên cứu, nắm thông tin về các mô hình mới, trào lưu mới của thanh niên thế giới và của các tổ chức đối tác. Đa dạng hóa linh hoạt các phương thức thông tin theo hướng sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử có khả năng lan tỏa thông tin nhanh, rộng rãi.

– Đẩy mạnh triển khai các nội dung của Đề án “Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022”. Nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về công tác quốc tế thanh niên, công tác đối ngoại Nhân dân; tăng cường các hoạt động, phong trào rèn luyện các kỹ năng cần thiết khác trong hội nhập quốc tế cho thanh niên.

– Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

 1. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

6.1. Công tác cán bộ Đoàn

– Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn các cấp. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động phong trào; thực hiện nghiêm túc chủ trương “1+2”. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về cơ chế và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội.

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022”.

– Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Khắc phục tình trạng bỏ trống công tác quy hoạch cán bộ Đoàn trong khối trường học, trong các doanh nghiệp. Tham mưu cấp ủy luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

– Tổ chức tuyên dương chi đoàn mạnh, bí thư chi đoàn giỏi, cán bộ Đoàn xuất sắc các cấp. Tỉnh đoàn đăng cai tuyên dương chi đoàn mạnh và gặp mặt Bí thư Chi đoàn giỏi toàn quốc – Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ.

6.2. Công tác đoàn viên

– Triển khai thực hiện việc học tập 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên. Ban hành bộ tài liệu, công cụ cho cơ sở Đoàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn. Tập trung theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới. Định kỳ 3 tháng rà soát, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển đoàn viên tại các địa bàn, đối tượng chưa đảm bảo chỉ tiêu. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới.

– Tiếp tục triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng việc tổ chức “Ngày đoàn viên” tại những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn. Sơ kết việc triển khai Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022.

– Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình diễn biến đoàn số của các chi đoàn (đặc biệt là chi đoàn thôn, bản, khu phố, ấp). Đổi mới công tác quản lý đoàn vụ theo hướng đơn giản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó, triển khai thực hiện đồng bộ việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên trên toàn quốc; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, thu và sử dụng Đoàn phí. Thực hiện nghiêm túc việc xóa tên đoàn viên đối với những đoàn viên không đóng đoàn phí, không sinh hoạt chi đoàn không có lý do chính đáng theo quy định của Điều lệ.

6.3. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn

– Tiếp tục tham mưu cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

– Kiên trì, đặt mục tiêu cụ thể để xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Triển khai Hướng dẫn thí điểm tổ chức sinh hoạt Đoàn toàn xã, phường, thị trấn tại một số địa bàn đặc thù. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức Đoàn ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cấp bộ đoàn và mô hình tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Hình thành các cụm thi đua ở địa bàn dân cư, chú trọng tăng cường các hoạt động phối hợp, giao lưu kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn trong các khối đối tượng.

– Tiếp tục thành lập các chi đoàn tại nơi cư trú của lao động nhập cư (khu nhà trọ), nhà lưu trú công nhân. Tìm kiếm giải pháp mới, kiên trì thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

– Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp.

– Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn trong công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác đi cơ sở; phân công uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn, đối tượng, lĩnh vực công tác; kiểm tra định kỳ, đột xuất; giám sát thường xuyên; kiểm tra, giám sát theo chuyên đề.

– Kịp thời kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp, nâng cao chất lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách của Ủy ban kiểm tra ở các cấp.

– Thay đổi phương thức, cách thức, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin (hình thức trực tuyến) trong tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ đoàn các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở.

– Hướng dẫn cẩm nang về công tác kiểm tra giám sát cho cán bộ Đoàn các cấp; tăng cường giao ban công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác hậu kiểm sau kiểm tra chuyên đề.

– Nghiên cứu có giải pháp, cách thức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

– Kiên trì phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp cơ sở.

– Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng cách làm hay trong thực hiện chủ trương “1+1”. Tổ chức các hoạt động tập hợp, hỗ trợ, chăm lo và nắm bắt tình hình thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên khuyết tật; tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong lực lượng này. 

– Tập trung theo dõi, nắm bắt số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; thống kê chính xác tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. Định kỳ hằng quý, 6 tháng rà soát, hướng dẫn, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tại các địa bàn, đối tượng tỷ lệ đạt thấp. Tập trung phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, khu vực và bản sắc tín ngưỡng, điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên.

– Đẩy mạnh triển khai Chương trình phối hợp với cơ quan làm công tác dân tộc, tôn giáo cùng cấp giai đoạn 2017 – 2022; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ lực lượng này. Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (1956 – 2021); tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu các cấp.

 1. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

– Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.

– Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng đến các đối tượng đoàn viên thanh niên công nhân, nông dân, dân tộc thiểu số, doanh nhân trẻ, đoàn viên thanh niên tại các địa bàn trọng điểm, các địa bàn khó khăn…; tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các đối tượng lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thanh niên trường học. Chú trọng việc đánh giá chất lượng đoàn viên sau khi kết nạp.

– Tiếp tục phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI). Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhất là tham gia phản biện xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh thiếu nhi và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với cán bộ đoàn, thanh thiếu nhi. Tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Chủ động tạo môi trường cho thanh niên tham gia hiến kế và đề xuất sáng kiến với Đảng, Nhà nước. Tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; giữa Tỉnh đoàn với các sở ngành.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TRONG NĂM 2021.

(Có File chi tiết đính kèm)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Tỉnh đoàn

– Tập trung chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đến các cấp bộ Đoàn.

– Tham mưu với các cấp ủy Đảng và chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách và nguồn lực liên quan đến công tác thanh niên; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường các nguồn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

– Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả; phát huy được tinh thần tự giác của đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

– Giao các ban chuyên trách Tỉnh đoàn làm bộ phận thường trực cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình này theo từng lĩnh vực phụ trách.

 1. Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

– Trên cơ sở chương trình của tỉnh, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hành động cụ thể để thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đến các cơ sở Đoàn.

– Chủ động, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động cấp tỉnh tổ chức và tham mưu để tổ chức các hoạt động ở cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.

Trên đây là Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cụ thể hóa, triển khai thực hiện./


Nơi nhận:
– Ban Bí thư TW Đoàn;
– VP TW Đoàn, Ban Tổ chức TW Đoàn, Ban TG TW Đoàn;
– TW Hội LHTN Việt Nam, HĐĐ TW;
– Trung tâm Thanh thiếu nhi miền Trung;
– Thường trực TU, Thường trực UBND, Thường trực HĐND tỉnh;
– VP TU, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh, Ban DV TU;
– Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ tỉnh;
– Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy tương đương;
– Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc; (Thực hiện)
 Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

(Đã ký)

   

 

       Bùi Hoài Nam