Tuổi trẻ Khánh Hòa xung kích trong mọi lĩnh vực của cuộc sống

150

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” – lời dạy của Bác từ lâu đã trở thành phương châm sống, là động lực mạnh mẽ thôi thúc thanh niên hành động. Với tinh thần ấy, tuổi trẻ Khánh Hòa cùng với tuổi trẻ cả nước đang từng ngày khẳng định vai trò xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực cuộc sống, từ học tập đến lao động, sáng tạo, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp bước cha ông, những bàn tay “tuổi 20” đã và đang ra sức xây đắp, tô điểm thêm cho quê hương Việt Nam, Khánh Hòa ngày thêm đẹp tươi, vững bước trên đường đổi mới, phát triển và hội nhập với năm châu.

Hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng  của đội ngu thầy thuốc trẻ, góp phần nâng cao đời sống sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Niềm vui của những đoàn viên, thanh niên khi mang “Tết” về với vùng cao

Đoàn viên, thanh niên Nha Trang xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Những thanh niên tình nguyện đồng hành cùng đồng bào vùng cao, vùng sâu ra sức đẩy lùi đói nghèo và lạc hậu.

Tuổi trẻ Khánh Hòa hôm nay say mê sáng tạo và nghiên cứu khoa học (Trong ảnh: Sinh viên Vũ Bạnh Tùng, Trường Đại học Nha Trang với nghiên cứu “Trồng nấm linh chi trên giá thể rong biển”).

Theo Báo Khánh Hòa