Đừng để lòng yêu nước của bạn bị lợi dụng

393
Trong những ngày vừa qua, khi Quốc Hội đang họp bàn về Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt (Sau đây gọi là Đặc khu kinh tế) thì các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng đưa lên các trang mạng xã hội kích động, xuyên tạc cho rằng “Việt Nam cho Trung Quốc thuê đất 99 năm là Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Quốc”. Chúng kêu gọi tập hợp lực lượng xuống đường biểu tình, kích động gây rối, hòng tạo ra “điểm nóng” gây ra tiếng vang, phục vụ cho mưu đồ chống phá Đảng, nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…
 
Chủ trương phát triển các Đặc khu kinh tế là để tạo môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển đất nước bền vững. Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế đang được Quốc hội họp bàn không có một từ, một chữ nào liên quan đến Trung Quốc. Một số đối tượng cố tình hiểu theo hướng khác để cản trở việc hình thành đặc khu, cản trở việc phát triển kinh tế của đất nước. Về thời gian cho thuê đất tại các Đặc khu kinh tế trong dự thảo luật, đang được Quốc hội vừa thảo luận, vừa lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên cơ sở phải tuân theo quy trình, quy định cụ thể, trong đó sẽ cơ cấu tỷ lệ nhà đầu tư phù hợp với từng quốc gia để an ninh kinh tế đi liền với an ninh chính trị, đảm bảo độc lập, chủ quyền, tự do của đất nước lâu dài, quyền lợi quốc gia, dân tộc là tối thượng. Không có tình trạng một quốc gia nào được đầu tư độc quyền ở Đặc khu kinh tế. Giá thuê đất sẽ được xem xét hàng năm, không phải giao đất vĩnh viễn như nhượng tô, nhượng địa giống Hồng Kong (Trung Quốc) trước đây.
 
Sự quan tâm, lo lắng của người dân về việc xây dựng các Đặc khu kinh tế là hoàn toàn chính đáng và rất đáng trân trọng, nhưng các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại đang muốn hướng dư luận theo mục đích xấu của chúng nhằm cản trở sự phát triển của đất nước. Trên thế giới đã có gần 4.000 đặc khu hình thành và phát triển, mang lại lợi ích cho đất nước và người dân. Vậy nên, Việt Nam chúng ta xây dựng đặc khu kinh tế vào thời điểm này là cần thiết, nếu không muốn nói là chậm. Cản trở việc xây dựng đặc khu kinh tế là phá hoại đất nước và cuộc sống người dân.
 
Quốc hội đang lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và chắc chắn rằng khi thông qua Luật Đặc khu sẽ phải đảm bảo độc lập, chủ quyền, tự do của đất nước lâu dài, quyền lợi quốc gia, dân tộc là tối thượng.
 
MỌI NGƯỜI DÂN YÊU NƯỚC HÃY TỈNH TÁO, ĐỪNG ĐỂ LÒNG YÊU NƯỚC CỦA MÌNH BỊ LỢI DỤNG, KHÔNG THAM GIA TỤ TẬP, XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ KHÔNG MẮC MƯU CỦA BỌN XẤU.