DIÊN KHÁNH: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội

404

Với nguồn vốn chính sách được ủy thác cho vay từ NHCSXH đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đông đảo người dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên khó khăn và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến 30/6/2018, tổng dư nợ ủy thác của Đoàn Thanh niên huyện Diên Khánh tính là 13.534 triệu đồng, tăng 1.176 triệu đồng so với đầu năm; nợ quá hạn là 54 triệu đồng (giảm 35 triệu đồng so với đầu năm), chiếm tỷ lệ 0,4%. Đoàn Thanh niên đang quản lý 21 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 17/19 xã, thị trấn và với 777 hộ dư nợ.

Bằng việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, như: nuôi bò, trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, trồng rau màu các loại, nuôi cá nước ngọt… qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Để phát huy hiệu quả vốn vay ủy thác, Huyện đoàn Diên Khánh luôn phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong việc triển khai liên tịch gắn liền với phát triển, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức kiểm tra, giám sát 17/17 xã, thị trấn, các tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, thường xuyên xuống địa bàn dự họp tổ tiết kiệm và vay vốn để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn và đôn đốc thành viên, hộ vay nộp lãi, trả nợ và huy động đóng tiền tiết kiệm đúng quy định; đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tập huấn cho thành viên vay vốn về kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt để áp dụng nhằm tăng thu nhập từ nguồn vốn vay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình nhận ủy thác cho vay từ NHCSXH, Huyện đoàn Diên Khánh cũng còn một số khó khăn nhất định. Nguyên nhân chủ yếu do trình độ của một số cán bộ Đoàn ở cơ sở trong quản lý nguồn vốn còn hạn chế; đội ngũ cán bộ Đoàn sau Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 được kiện toàn mới hầu như ở 19/19 xã, thị trấn nên chưa tiếp cận nhanh, kịp thời nắm bắt với công tác ủy thác cho vay; năng lực quản lý vốn vay của một số tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn còn yếu; công tác huy động tiết kiệm ở một số tổ vẫn chưa thực sự được quan tâm nên việc huy động tiền tiết kiệm đạt thấp, chưa mang tính bền vững…Với thực trạng trên, Huyện đoàn Diên Khánh xác định trong thời gian đến sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém, trung bình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo để người dân hiểu rõ quyền lợi vay vốn ưu đãi, nghĩa vụ trả nợ của hộ vay, tự nguyện tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng; đồng thời, phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở và các tổ tiết kiệm và vay vốn để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác. 

Có thể khẳng định, với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các tổ chức chính trị – xã hội, vốn vay từ NHCSXH ủy thác thông qua Đoàn Thanh niên quản lý đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên và người dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng; góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Anh Minh