Khen thưởng 11 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 02 năm đầu thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”

451

Sáng 15/8, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”.

Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí: Nguyễn Văn Nhuận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LNTH Việt Nam tỉnh; Bùi Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo các Ban Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bám sát yêu cầu, chức năng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.

Bên cạnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan; Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn đặc biệt phát huy hiệu quả hệ thống website và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục nói chung, tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn tỉnh luôn gắn với việc tổ chức, triển khai các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm 2016 và 2017, toàn tỉnh triển khai 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, hơn 50 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 1.500 công trình, phần việc cấp cơ sở tổng trị giá gần 12 tỷ đồng góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp song song với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mô hình mới, cách làm hay. Các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương hơn 500 cá nhân và 40 tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác. Có 10 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV – 2016 và lần thứ V – 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng biểu dương những kết quả mà các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đạt được trong 02 năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền và triển khai các phong trào hành động cách mạng cụ thể hóa việc “làm theo”. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn thời gian tới tiếp tục tập trung đẩy mạnh nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ, từng đối tượng thanh niên; cụ thể hóa việc “làm theo” bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực nhất. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc học tập gắn với triển khai các phong trào hành động cách mạng, các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tuổi trẻ sáng tạo; phát huy công nghệ hiện đại như internet, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đấu tranh các luận điệu xuyên tạc, nhất là các luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Bùi Hoài Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Mừng, đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn bám sát các nội dung phương hướng nhiệm vụ đã được Hội nghị xác định; căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đề ra những giải pháp thiết thực triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thời gian tới. Trong đó, chú trọng theo đuổi phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện của các tập thể, cá nhân; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác của từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cán bộ Đoàn – Hội – Đội thực sự gương mẫu trong triển khai thực hiện.

Dịp này, Tỉnh đoàn khen thưởng 11 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 02 năm đầu thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”.

Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc.
Đồng chí Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc.
Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.
Đồng chí Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

 

Ngọc Thảo