Chương trình Nghệ thuật: “Bài ca ơn Bác”

105

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2018).

https://www.facebook.com/tinhdoankhanhhoa/videos/257723338421502/