Lễ Tuyên Thệ Chủ Tịch Nước – Nguyễn Phú Trọng

249

Lễ Tuyên Thệ Chủ Tịch Nước – Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ trước Quốc hội sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: "Đây là vinh dự vô cùng to lớn đồng thời cũng là trách nhiệm vô cũng nặng nề. Tôi xin nỗ lực thực hiện những lời tuyên thệ".#LễTuyênthệ #TânChủtịchnước

Người đăng: Tỉnh đoàn Khánh Hòa vào Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Tiểu sử Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú TrọngTân Chủ tịch nước từng học ngành Ngữ văn, làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.