Nâng cao hiệu quả công tác sinh viên

241
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện Khánh Vĩnh.
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện Khánh Vĩnh.

Thời gian qua, công tác sinh viên (SV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các phong trào trong SV ngày càng phong phú, chất lượng.

Nhiều phong trào thiết thực

Hội SV Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang là một trong những đơn vị nổi bật trong phong trào. Mỗi năm, Hội SV phối hợp với Đoàn trường tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện; các chiến dịch mùa hè xanh, SV của trường đều tích cực tham gia hỗ trợ nhiều địa phương miền núi khó khăn… Anh Thái Văn Tài – Chủ tịch Hội SV trường cho biết, thông qua hình thức tuyên truyền, giới thiệu về cuộc vận động SV 5 tốt, Hội SV trường có nhiều hình thức vận động SV tham gia các hoạt động của trường, hội. Trong đó, các hoạt động tại chỗ được tổ chức như: thực hiện nếp sống văn minh tại ký túc xá và nơi cư trú; tham gia đảm bảo an toàn giao thông; duy trì các câu lạc bộ SV hát, Kỹ năng trẻ, Kỹ năng sống… Qua đó, tạo môi trường hoạt động thường xuyên cho SV. Nhờ thực hiện tốt phong trào SV, mỗi năm, có hơn 20 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp trường, 2 – 3 SV đạt danh hiệu cấp tỉnh; năm học 2015 – 2016, trường có 1 SV đạt giải thưởng Sao tháng Giêng cấp Trung ương.

 

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện Khánh Vĩnh.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại huyện Khánh Vĩnh.

Anh Trương Tấn Hùng – Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian qua, các hoạt động trong SV được quan tâm duy trì tốt như: hành trình SV Khánh Hòa với biển đảo quê hương; các hoạt động uống nước nhớ nguồn… Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 43 đội tình nguyện mùa hè xanh với hơn 2.150 lượt SV tham gia… Các hoạt động tình nguyện tại chỗ cũng được các cấp hội quan tâm, thực hiện bằng những công việc cụ thể gắn với điều kiện học tập, rèn luyện của SV. Tiêu biểu như hội SV các trường đại học, cao đẳng đã chủ động phối hợp thành lập các đội SV tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tuần tra, tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu dân cư tập trung đông SV thuê trọ; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện, đăng ký ngân hàng máu sống…

Nổi bật trong những năm qua là phong trào SV 5 tốt  (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt) được Hội SV Việt Nam tỉnh triển khai. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 SV 5 tốt cấp Trung ương, 92 SV 5 tốt cấp tỉnh, 44 tập thể SV 5 tốt cấp tỉnh…

Hỗ trợ sinh viên phát triển

Anh Hùng cho biết, thời gian qua, hội đã phát động và duy trì nhiều phong trào, hoạt động nhằm tạo môi trường giúp SV rèn luyện đạo đức, tác phong, kỹ năng… Toàn tỉnh hiện có 18 câu lạc bộ, đội nhóm thể thao thuộc hội SV với 10.105 hội viên tham gia. Đến nay, kênh tuyên truyền của hội SV các cấp trên mạng xã hội thường xuyên hoạt động, giúp SV, hội viên nắm bắt kịp thời những thông tin thời sự, kiến thức mới… Nhờ đó, công tác xây dựng tổ chức hội đạt kết quả rất tích cực, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2013 – 2018 đặt ra 95% SV là hội viên, 85% hội viên là đoàn viên, 300 hội viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng thì đến nay, qua 5 năm, 100% hội viên đều là đoàn viên, có đến 1.148 hội viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng… Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác đều được hoàn thành, vượt mức.

Tuy nhiên, công tác SV vẫn còn những hạn chế như: công tác kết nối, phát huy các gương SV 5 tốt sau khi được tuyên dương chưa được quan tâm; một số trường chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng tổ chức hội; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở một số đơn vị còn chậm… Theo anh Hùng, để khắc phục các khó khăn, thời gian tới, Hội SV Việt Nam tỉnh sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ ở các nội dung nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường nắm bắt nhu cầu của SV trong thời kỳ mới… Giai đoạn 2018 – 2023, Hội SV Việt Nam tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu cao hơn đặt ra như: trao 700 suất học bổng cho SV khó khăn; phấn đấu có 5 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp Trung ương, 100 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh… Bên cạnh đó, thành lập Trung tâm hỗ trợ học sinh – SV trực thuộc Hội SV tỉnh nhằm tăng cường công tác hỗ trợ phát triển toàn diện cho SV.