CAM LÂM: Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế năm 2018

309

Sáng ngày 09/11, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018 cho 80 cán bộ Đoàn, đoàn viên của 14 cơ sở Đoàn khối xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, cán bạn đoàn viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về chính sách BHXH, BHYT qua đó nắm rõ được quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT nhất là quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT, về chế độ hưu trí và các chế độ khác khi tham gia BHXH… Đồng thời nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT; thấy rõ được BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng được mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực về công tác BHXH, BHYT tại địa phương nhằm đẩy mạnh và tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện năm 2018 của UBND huyện đã đề ra.

Hoàng Dũng