NINH HÒA: Liên đội trường Tiểu học số 2 Ninh Đa tổ chức tuyên truyền tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em năm học 2018 – 2019

382
tuyên truyền phòng tránh xâm hại td cho trẻ em

sáng  ngày 12/11/2018 tại Liên Đội Trường Tiểu học Số 2 Ninh Đa tổ chức tuyên truyền “Tệ nạn xâm hại tình dục ở trẻ em”cho toàn thể đội viên học sinh toàn Liên đội.

Qua buổi tuyên truyền các em học sinh là đội viên và nhi đồng, đã được truyền đạt các kỹ năng để phòng tránh nạn xâm hại tình dục ở trẻ em mà hiện nay xã hội đang diễn ra. Từ đó, giáo dục để giúp các em tự giác ngăn chặn, đẩy lùi và nói “không” với các tệ nạn xã hội, mạnh dạn bày tỏ vấn đề cùng với cha mẹ, thầy cô giáo, những người tin cậy để giải quyết.