KHÁNH SƠN: Tuyên truyền “Phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

254

Vào ngày 15/12, Liên đội Trường THCS Ba Cụm Bắc tổ chức chuyên đề Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Cô Mấu Thị Dở – giáo viên TPT Đội Trường THCS Ba Cụm Bắc là người đã truyền tải những thông điệp nhằm giúp các em Đội viên, học sinh hiểu rõ hơn về Luật, Nghị định của Chính phủ, chính sách, chương trình về bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018;

Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Đây là hoạt động rèn luyện cho học sinh tính độc lập, sáng tạo là dịp để các em được giao lưu, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa học sinh với học sinh, giúp giải quyết những vướng mắc của các em và nâng cao ý thức giúp các em biết cách phòng chống và ứng phó, xử lý các tình huống. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 100 em đội viên, học sinh trong toàn trường.

Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần thúc đẩy nhận thức trong các em đội viên, học sinh vận động người thân trong gia đình làm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, không để xảy ra bạo lực gia đình; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.