NINH HÒA: Thiếu nhi với phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

338

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho đội viên, học sinh về chặng đường lịch sử vẻ vang 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; qua đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng; tổng kết, đánh giá, ghi nhận những thành tựu to lớn trong 29 năm thực hiện công tác Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Phát huy trách nhiệm của đội viên, học sinh trong phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”

Hội đồng Đội thị xã đã chỉ đạo hướng dẫn 62/62 Liên đội trong toàn thị xã

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Với các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các Liên đội đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức như: phối hợp các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức các hoạt động, sinh hoạt truyền thống, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa văn nghệ, làm báo tường… về lịch sử, truyền thống 74 năm Quân đội nhân dân Việt Nam; Liên đội tổ chức cho đội viên, học sinh tham quan về nguồn tại các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử (Khu căn cứ địa cách mạng Hoàn Hèo, Đá Bàn, Tàu Không số C235, Phủ đường Ninh Hòa, ), Di tích lịch sử lưu niệm Thượng thư Nguyễn Xuân Thục, Nhà truyền thống Ninh Hòa… của địa phương liên quan đến truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; tham quan bảo tàng, nhà truyền thống các đơn vị trong quân đội; tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc cho các chi đội hoạt động tình nguyện như thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong…

Phát huy truyền thống, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong thời gian qua, thiếu nhi Ninh Hòa đã có nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của mình đối với các thế hệ đi trước, những tấm gương anh hùng tuổi trẻ.