Thiếu nhi Khánh Hòa sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

338

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho đội viên, học sinh về chặng đường lịch sử vẻ vang 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; qua đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng; tổng kết, đánh giá, ghi nhận những thành tựu to lớn trong 29 năm thực hiện công tác Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Phát huy trách nhiệm của đội viên, học sinh trong phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đội tổ chức các hoạt động thiết thực dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú như: phối hợp các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức các hoạt động, sinh hoạt truyền thống, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa văn nghệ, làm báo tường… về lịch sử, truyền thống 74 năm Quân đội nhân dân Việt Nam; Liên đội tổ chức cho đội viên, học sinh tham quan về nguồn tại các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử của địa phương liên quan đến truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; tham quan bảo tàng, nhà truyền thống các đơn vị trong quân đội; tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc cho các chi đội hoạt động tình nguyện như thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong…

Các hoạt động trên đã thu hút hàng nghìn lượt đội viên, học sinh toàn tỉnh tham gia. Qua đó góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thắt chặt hơn tình cảm quân dân.

Hoàng Phượng