ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH: Sinh hoạt giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên

187

Nhân kỷ niệm 88 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2109); nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ý nghĩa lịch sử và sự ra đời của Đoàn Thanh niên, giáo dục giá trị lịch sử về những hy sinh, đóng góp và truyền thống anh hùng của cựu chiến binh, các thế hệ cha, anh đi trước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó khơi gợi lòng tự hào dân tộc và ý chí phấn đấu của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Ngày 18/3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống cho hơn 100 đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên thanh niên được nghe đồng chí Nguyễn Văn Á – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa, ôn truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, truyền thống Hội Cựu chiến binh, truyền thống lao động, học tập, sáng tạo tự lập, tự cư­ờng, xây dựng quê hương đất nước, truyền thống đoàn kết, thư­ơng yêu đùm bọc lẫn nhau… Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện phẩm chất của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ năng lực, phẩm chất, để hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Á - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa ôn truyền thống cho đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan
Đ/c Nguyễn Văn Á – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa ôn truyền thống cho đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan