CAM LÂM: Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

342

Ngày 01/08, tại Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện Cam Lâm, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị tập huấn, các bạn đoàn viên thanh niên đã được cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật, kiến thức an toàn về phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; được hướng dẫn các kỹ năng phòng chống cháy nổ, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ…

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy; đồng thời chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Hoàng Dũng