Khuyến khích thanh niên trong việc sáng tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

146

Sáng ngày 14/9, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị về việc “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống” giai đoạn 2011 – 2015.

Với mục đích nâng cao nhận thức cho ĐNTN về vị trí, vai trò của KHCN, lợi ích của việc ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống. Các hoạt động trọng tâm như: ứng dụng và chuyển giao KHCN sẽ được quan tâm hàng đầu. Đồng thời sẽ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao, bồi dưỡng kiến thức về KHCN, kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho đoàn viên thanh niên, các cuộc thi sáng tạo KHCN trẻ, thành lập các CLB khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư…. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KHCN.

Một số hình ảnh trong Lễ ký kết

Thành Hơn