Festival “Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ môi trường”

145

Từ ngày 10 đến 12-10, Festival “Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ môi trường” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra tại Thừa Thiến – Huế. Festival quy tụ nhiều đề tài, sáng kiến áp dụng vào học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của hơn 450 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, an ninh quốc phòng, hoạt động xã hội trong cả nước.

Anh Nguyễn Thanh Tài, Bí thư Chi đoàn Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Vịnh Nha Trang vinh dự là đại diện của tuổi trẻ Khánh Hòa tham dự liên hoan với mô hình “Trồng và khôi phục rừng ngập mặn tại Đầm Bấy, Nha Trang”. Sáng kiến này được thực hiện từ năm 2009. Đến nay đã khôi phục được hơn 1,6ha rừng ngập mặn với các loại cây đước, mắm quăn, bần…

Trước đó, ngày 8-10, tại TP. Đà Nẵng, anh Đặng Ngọc Thoại (Ninh Hải – Ninh Hòa) với mô hình trồng rong nho đã vinh dự trở thành một trong 100 thanh niên nông thôn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn – Hội ở địa phương tham dự và nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2011.

Theo báo Khánh Hòa