CAM LÂM: Hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật phòng, chống tội phạm, ma túy

266

Ngày 18/10, tại Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện Cam Lâm, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy cho 60 cán bộ, đoàn viên thanh niên và cộng tác viên tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên, cộng tác viên đã nghe đồng chí Võ Văn Thuận – Trưởng Phòng Tư pháp huyện – Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cam Lâm cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống may túy trong đoàn viên, thanh, thiếu niên.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, cộng tác viên nói chung và các tầng lớp nhân dân nói riêng trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, vì mục tiêu xây dựng xã hội an ninh, an toàn, trật tự, văn minh, nền nếp và thân thiện. Cổ vũ phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tích cực triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hoàng Dũng