CAM LÂM: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hệ thống tưới nước tiết kiệm; trồng và chăm sóc cây măng tây

198

Vào ngày 29/11, tại Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện Cam Lâm, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Trạm khuyến công – nông – lâm – ngư huyện Cam Lâm tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật hệ thống tưới nước tiết kiệm; trồng và chăm sóc cây măng tây cho 60 đoàn viên thanh niên, thanh niên sản xuất giỏi, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Tại lớp tập huấn, các bạn đoàn viên, thanh niên đã nghe đồng chí Nguyễn Quốc Huy – chuyên viên Trạm khuyến công – nông – lâm – ngư huyện Cam Lâm cung cấp những thông tin, kiến thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật hệ thống tưới nước tiết kiệm; trồng và chăm sóc cây măng tây.CAM L

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về nghề nghiệp, việc làm trong thời kỳ mới; vị trí và vai trò của chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong tham gia phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thành niên trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành một lớp thanh niên có kiến thức về khoa học và công nghệ, năng động, thích nghi với nền kinh tế thị trường.

Hoàng Dũng