NINH HÒA: Tuyên dương 44 Bí thư chi đoàn giỏi và 62 đội viên xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

51

Sáng 19/5, tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, phường Ninh Hiệp. Thị Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội thị xã Ninh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác và tuyên dương 44 Bí thư chi đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 62 đội viên tiêu biểu trong học tập và làm theo 05 điều Bác Hồ dạy.

Dự hoạt động có đồng chí Trần Văn Phải – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Ninh Hòa và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, 200 đại biểu là cán bộ Đoàn, Giáo viên – Tổng phụ trách Đội và các cá nhân được tuyên dương.

Hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn thị xã; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác. Tại hoạt động đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Thị Đoàn báo công dâng Bác, nhấn mạnh cấp bộ Đoàn toàn thị xã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện 02 chuyên học tập và là theo lời Bác dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên năm 2020. chúc mừng các cá nhân được tuyên dương và đề nghị Bí thư chi đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1 lần/1 tháng; đội viên tiếp tục thực hiện tốt 05 Điều Bác Hồ dạy, ra sức học tập và rèn luyện xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Bí thư Thị Đoàn phát biểu Báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Thị Đoàn phát biểu Báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu
Đồng chí Trần Văn Phải – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Ninh Hòa và đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Thị Đoàn trao giấy khen và cúp lưu niệm cho 44 Bí thư chi đoàn tiêu biểu.
Đồng chí Trần Văn Phải – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Ninh Hòa và đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Thị Đoàn trao giấy khen và cúp lưu niệm cho 44 Bí thư chi đoàn tiêu biểu.
Đồng chí Trần Văn Phải – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Ninh Hòa và đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Thị Đoàn trao giấy khen và cúp lưu niệm cho 44 Bí thư chi đoàn tiêu biểu.
Đồng chí Trần Văn Phải – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Ninh Hòa và đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Thị Đoàn trao giấy khen và cúp lưu niệm cho 44 Bí thư chi đoàn tiêu biểu.
Đồng chí Nguyễn Phú Ân – Phó Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã và đồng chí Châu Đình Hùng - Sơn Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa trao giấy khen và quà lưu niệm cho 62 đội viên tiêu biểu trong học tập và làm theo “05 điều Bác Hồ dạy”
Đồng chí Nguyễn Phú Ân – Phó Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã và đồng chí Châu Đình Hùng Sơn – Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa trao giấy khen và quà lưu niệm cho 62 đội viên tiêu biểu trong học tập và làm theo “05 điều Bác Hồ dạy”.