Triển khai chương trình Tôi thay đổi

16

Chương trình Tôi thay đổi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phát động với thông điệp “Điều chỉnh tích cực”; vận động người dân và thanh niên duy trì, lan tỏa các thói quen sinh hoạt lành mạnh, các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe và tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên thanh niên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển các mô hình, giải pháp để chung tay với toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp…

Hội LHTN Việt Nam tỉnh giao các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Hội LHTN Việt Nam các địa phương, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh triển khai và thực hiện chương trình Tôi thay đổi từ ngày 16 đến 25-5 và duy trì xuyên suốt sau đó.

H.Phong


https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202005/hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-tinh-trien-khai-chuong-trinh-toi-thay-doi-8163873/