Tập huấn an toàn giao thông cho 150 đoàn viên, thanh niên

30

Ngày 23-7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Head Honda Huy Tân 4 tổ chức lớp tập huấn an toàn giao thông năm 2020 tại huyện Cam Lâm.

Phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho các đoàn viên, thanh niên
Phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho các đoàn viên, thanh niên

Tại đây, 150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn, ý thức tham gia giao thông; tập huấn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn…

Thực hành kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn
Thực hành kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn

V.THÀNH


https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202007/tap-huan-an-toan-giao-thong-cho-150-doan-vien-thanh-nien-8175204/