CAM LÂM: Tập huấn Giáo viên – Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học, THCS năm học 2020-2021

48

Từ ngày 12/01 đến ngày 13/10, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm tổ chức lớp tập huấn Giáo viên – Tổng phụ trách Đội năm học 2020 – 2021.

Qua thời gian 02 ngày triển khai, thực hiện chương trình tập huấn, các anh, chị Giáo viên – Tổng phụ trách Đội trong toàn huyện được Hội đồng Đội huyện hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi, kỹ năng tổ chức các hoạt động Đội tại các Liên đội, hướng dẫn các mô hình triển khai hiệu quả Chương trình rèn luyện Đội viên giai đoạn 2018-2022; ôn lại các bài hát múa hát theo quy định của Đội, thực hành kỹ năng sinh hoạt ngoài trời…

Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng Giáo viên – Tổng phụ trách Đội trong toàn huyện. Đồng thời, trang bị những kiến thức và thực hành kỹ năng hoạt động trong công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi; là dịp để để đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội trường học có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tại cơ sở.