CAM LÂM: TUYÊN TRUYỀN, ĐỊNH HƯỚNG 4 TIÊU CHÍ HÌNH MẪU THANH NIÊN THỜI KỲ MỚI

508
Ngày 30/6/2021, Huyện đoàn Cam Lâm tổ chức Hội nghị tuyên truyền, định hướng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới cho các đồng chí UV.BCH Huyện đoàn, các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đoàn các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Thùy – Phó Bí thư Huyện đoàn Cam Lâm đã tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng và đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trong năm 2021: Tiêu chí “Có lý tưởng cách mạng”, Tiêu chí “Đạo đức trong sáng”, Tiêu chí “Tiên phong hành động”, Tiêu chí “Sáng tạo không ngừng”. Đồng thời, nêu gương các hình mẫu thanh niên tỉnh Khánh Hòa để các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị.
Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, thanh niên trong tình hình mới. Cụ thể hóa các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong tình hình mới.
Một số hình ảnh Hội nghị
                                                                                               Huyện đoàn Cam Lâm