3 mảng công tác lớn để xây dựng chương trình khung

23
 
Chiều ngày 26/6, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười lăm, khóa X tiếp tục cho ý kiến vào các dự thảo để trình tại hội nghị BCH Trung ương Đoàn được diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6 tới.
Theo đó, Hội nghị đã cho ý kiến vào “Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; về “Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 - 2021”; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
 
 
 
 
 
DSC02322 - 3 mảng công tác lớn để xây dựng chương trình khung
Các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Khóa X
 
 

Thực hiện Chị thị 05 là thường xuyên, liên tục và lâu dài

 
 

Góp ý vào Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 - 2021, đã có nhiều ý của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X trao đổi xung quanh các nội dung này.

 
 

Theo đồng chí đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái, trước khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03 Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức thực hiện cơ bản các nội dung này và đã làm được rất nhiều việc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và đã đạt được những kết quả nhất định.

 
 

Rút kinh nghiệm từ thực hiện Chỉ thị 03, đồng chí Yên cho rằng, trên cơ sở Chỉ thị 05, đối với từng đối tượng  đoàn viên thanh thiếu nhi, Đoàn cần có có từng phong trào cụ thể để triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện có hiêu quả Chị thị 05, như: trong tuổi trẻ Công an nhân dân thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy CAND”;  trong thiếu niên nhi đồng thực hiện “5 điều Bác Hồ dạy”; ...

 
 
 
DSC0228e - 3 mảng công tác lớn để xây dựng chương trình khung
Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái phát biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị
 
 

Với Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Phạm Thanh Tùng nêu ý kiến, việc học tập, triển khai tuyên truyền Chỉ thị 03 trong Đoàn Thanh niên là rất nhanh, tốt, công tác triển khai phong phú, đa dạng hơn so với các ngành khác được thông việc sử dụng công nghệ thông tin; đồng thời thể hiện cụ thể ở lĩnh vực nào Đoàn Thanh niên cũng có công trình, phần việc làm theo lời Bác.

 
 

Tuy nhiên để tổng kết 5 năm Đoàn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, báo cáo cần nêu rõ được các tập thể, cá nhân điển hình được lấy từ môi trường thực tiễn của Đoàn và qua tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 sẽ giới thiệu được các tập thể, cá nhân cụ thể để nhân rộng tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và tuổi trẻ cả nước.

 
 

Phát biểu trao đổi về những góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 - 2021, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàncho rằng, quan điểm thực hiện Chị thị 05 là thường xuyên, liên tục và lâu dài, tùy theo từng nhóm cụ thể sẽ có những nội dung trọng tâm để học tập và triển khai thực hiện làm theo.

 
 

Về báo cáo, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị thống nhất các ý kiến góp ý bổ sung thêm chất liệu từ cơ sở. Bên cạnh đó, bổ sung việc làm rõ nội hàm và nội dung biện pháp, đó là tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về việc tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Trong kế hoạch thực hiện cần có tính cụ thể để làm rõ hơn, để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, tuy nhiên điểm mới của Chỉ thị 05 là việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với xây dựng con người mới, xây dựng con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, do đó Đoàn đang xây dựng hình mẫu của thanh niên Việt Nam chính là xây dựng hình ảnh, những giá trị cần có của người thanh niên trong giai đại mới mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đề ra trên cơ sở nền tảng đã có, qua đó tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh hơn, tốt hơn, khắc họa rõ nét hơn về những giá trị của người thanh niên Việt Nam.

 
 

3 mảng công tác lớn để xây dựng chương trình khung

 
 

Cũng trong chiều cùng ngày, hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI được trình xin ý kiến tại hội nghị lần thứ chín, khóa X.

 
 

Qua nghe tờ trình tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho rằng, chúng ta đang mong muốn đề cương thoát ly kết cấu cũ để có tư duy rành mạnh hơn nhằm phát huy vai trò của thanh niên, tuy nhiên vẫn có sự trùng lặp trong dự thảo. Đồng chí Ngà nêu đề xuất, đề cương cần nêu rõ vai trò chủ đạo của Đoàn, nêu rõ nhiệm vụ của thanh niên, tiếng nói của thanh niên, suy nghĩ của thanh niên và thể hiện rõ vai trò chủ đạo của thanh niên; đồng thời thể hiện rõ vai trò của Đoàn trong cơ chế phối hợp, cơ chế phát huy các nguồn lực thực hiện và chương trình đúng được với các đối tượng. 

 
 

Đồng chí Ngà cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với ý kiến của Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nêu, làm thế nào thiết kế được một tiêu đề nhưng nhìn vào đó sinh viên, học sinh THPT, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức đều có thể tham gia được. Lý giải sư đồng tình này, đồng chí Ngà cho rằng, tránh chương trình này chỉ dành riêng cho sinh viên và chương trình khác dành cho học sinh THPT.v.v... và khi kiểm đếm lại chất lượng thì không có tính hệ thống và không khoa học.

 
 

“Nên trong nhiệm kỳ mới nên có hai chương trình Tổng quan: chương trình 1: “Xây dựng Tổ quốc và hội nhập quốc tế” và chương trình 2: “Xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh”. Về phong trào, đồng chí Ngà đề xuất sẽ có hai phong trào chủ lực, đó là: Phong trào “Thanh niên tình nguyện” và phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thị Ngà nói.

 
 
 
 
 
DSC0242e - 3 mảng công tác lớn để xây dựng chương trình khung
Đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đề xuất hai phong trào chủ lực
 
 
DSC02462 - 3 mảng công tác lớn để xây dựng chương trình khung
Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nêu ý kiến góp ý
 
 

Với ý kiến của Trưởng Ban Thanh niên Quân đội Thái Đức Hạnh nêu về việc cần thiết có các phong trào lớn của Đoàn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc đã có những trao đổi thêm về vấn đề này. Theo đồng chí Lê Quốc Phong, xây dựng phong trào phải xuất phát từ thực tiễn và từ nhu cầu thực tế của thanh niên mong muốn. Phong trào ra đời, Đoàn sẽ là người định hướng và dẫn dắt thanh niên đi đúng định hướng mà phong trào đã đề ra.

 
 

“Vấn đề đặt ra phải có phong trào lớn để dẫn đắt và có chương trình hành động để cụ thể hóa phong trào, nếu không có phong trào không dẫn dắt được thanh niên, không tập hợp được thanh niên. Qua các kỳ Đại hội đều có phong trào lớn và riêng Đại hội X đã có phong trào nhánh nhằm thể hiện đầy đủ cho các đối tượng thanh niên”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

 
 

Cùng trao đổi về vấn đề phong trào mới trong nhiệm kỳ, đồng chí Lê Quang Tự Do - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa X, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn nêu ý kiến vẫn cần có từ 01 đến 02 phong trào lớn của Đoàn có tính hiệu triệu và có tính bao hàm các phong trào nhánh của thanh niên mà luôn chứa được 3 cụm từ: sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước đã nêu.

 
 

Ý kiến về phong trào trong nhiệm kỳ tới theo dự thảo đề cương nêu, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Đình Hùng nêu, việc bỏ tên phong trào hoặc thay đổi tên phong trào nên nhìn nhận bằng cách đánh giá lại quá trình thực hiện phong trào, từ đó có căn cứ trong việc thay đổi để có sự hợp lý, tránh khó nhớ, khó tiếp cận khi thực hiện và gắn được phong trào với thanh niên trong nhiệm kỳ.

 
 

Góp ý về đề cương, đồng chí Nguyễn Phú Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn bày tỏ sự đồng tình với phương án viết văn kiện ngắn gọn, có những chỉ tiêu, giải pháp đi kèm; đồng thời thống nhất với ý kiến bỏ khẩu hiệu hành động với lý giải khẩu hiệu chỉ có lợi ích tại Đại hội, nếu đọng lại trong cả nhiệm kỳ thì đoàn viên thanh niên sẽ không nhớ được khẩu hiệu đã đề ra.

 
 

Theo đồng chí Trường, vấn đề quan trọng nhất là sự  truyền cảm hứng của Đại hội tới tuổi trẻ, để tuổi trẻ sẽ nhớ và tự ghi lại dấu ấn của Đại hội XI đã mang lại những gì cho thanh niên, do đó cần có một phong trào gốc để triển khai trong đoàn viên thanh niên. 

 
 

Hiện dự thảo đề cương có nêu 02 phong trào và 4 chương trình, đồng chí Trường đề xuất thêm chương trình “Vì đàn em thân yêu” nâng đề cương thành 02 phong trào và 05 chương trình trong nhiệm kỳ tới.

 
 
 
 
 
DSC0260e - 3 mảng công tác lớn để xây dựng chương trình khung
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã chủ trì và phát biểu trao đổi tại hội nghị
 

Trao đổi với các ý kiến góp ý vào Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nêu một số ý kiến, trong đó việc đánh giá két quả công tác Đoàn và phong trào TTN, nhiệm kỳ 2012 - 2017 cần được bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X làm căn cứ chính để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết và là cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo Đại hội XI của Đoàn.

 
 

Liên quan công tác Đoàn và phong trào TTN, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, các nội dung giải pháp, các công việc của Đoàn được xây dựng trên cơ sở bám sát những định hướng của Đảng, thông qua Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của công tác Đoàn cả nước đang diễn ra, tính dự báo trong 5 năm sắp tới, bản thân bối cảnh có sự tác của quá trình hội nhập, sự tác động của tất cả các yếu tố xã hội đối với tổ chức Đoàn tác động đến thanh niên, liên quan đến nhu cầu của thanh niên và có ảnh hưởng đến thanh niên trong 5 năm sắp tới. Đây là nền tảng hết sức quan trọng có thể làm nền tảng định hướng xây dựng các nhóm giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào TTN 5 năm sắp tới.

 
 

“Về cơ bản sẽ có những mảng vấn đề lớn có thể xây dựng, như: mảng công tác giáo dục, mảng phong trào và mảng công tác xây dựng Đoàn - đây là 3 mảng công tác lớn để xây dựng chương trình khung nhằm xây dựng chương trình công tác Đoàn nhiệm kỳ mới”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Nguồn Doanthanhnien.vn
we love nha trangwe love nha trang