Thủ tướng bổ nhiệm hai thứ trưởng

62

Thủ tướng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa 12, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Phạm Quý Tỵ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 12, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tân thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải.
Tân thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải.

Ông Phạm Quý Tỵ năm nay 58 tuổi, trình độ tiến sĩ, là đại biểu Quốc hội khóa 10, 11 và 12. Ông Nghiêm Vũ Khải năm nay 58 tuổi, là tiến sĩ, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13, cả hai ông đã không tiếp tục ứng cử.

Theo Vnexpress