Công văn V/v triệu tập tham dự Lễ trao học bổng “sức sống biển đảo” dành cho học sinh 4 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên

187

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số:         /CV-TĐ

“V/v triệu tập tham dự Lễ trao học bổng “sức sống biển đảo” dành cho học sinh 4 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên”

 

Khánh Hòa, ngày 18  tháng 7 năm 2011

 

 

Kính gửi: – Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn

 

Thực hiện công văn số: 256/CV-BTT, ngày 13/7/2011 của Báo Tuổi trẻ về việc tham dự lễ trao học bổng sức sống biển đảo dành cho học sinh 4 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn có học sinh được nhận học bổng thông báo đến học sinh để tham gia nhận học bổng tại Phú Yên (Có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:

Thời gian: ngày 21/7 và 22/7/2011.

Địa điểm: Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Kinh phí: Ban tổ chức sẽ lo ăn, ở trong 2 ngày lễ hội tại TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Ghi chú: Các học sinh được nhận học bổng

– Trị giá học bổng:

+ Đối với học sinh cấp 3: 2.700.000đ/hs

+ Đối với học sinh cấp 2: 1.800.000đ/hs

– Các học sinh có tên trong danh sách có mặt tại tỉnh Đoàn lúc 6h00 ngày 21/7/2011 để xuất phát và đón học sinh về lúc 12h00 ngày 22/7/2011 tại tỉnh Đoàn.

– Hành lý: gọn nhẹ, các học sinh tự trang bị dụng cụ vệ sinh cá nhân, mang theo một bộ đồ quân tay, áo trắng, khăn quàng, giầy có quai hậu.

Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa rất mong các Huyện, Thị, Thành Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn thông báo gắp đến học sinh được triệu tập nhận học bổng theo những yêu cầu nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP, ban TTN- TH

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 


Hồ Văn Mừng