Hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn tháng 4/2011

186

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA

———-

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÁNG 4/2011

———–

 

 

I. Chủ điểm: “MỪNG NGÀY NON SÔNG THỐNG NHẤT”.

II. Công tác chuẩn bị: trước khi tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn, Ban chấp hành Chi Đoàn (hoặc bí thư, phó bí thư) cần họp (hội ý) để thống nhất nội dung cuộc họp, địa điểm tổ chức sinh hoạt và chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất (âm thanh, địa nhạc, vật dụng trò chơi…). Đồng thời thông báo nội dung, địa điểm sinh hoạt cho đoàn viên và các thành phần được mời.

III. Nội dung sinh hoạt tháng 4/2011.

* Mục đích, ý nghĩa: Tháng 4, tuổi trẻ cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tuổi trẻ Khánh Hòa chào mừng 36 năm ngày giải phóng Khánh Hòa; qua đó tạo cho thanh niên có niềm tin và tự hào về truyền thống quý báu của tuổi trẻ, đây sẽ là động lực để thanh niên ra sức thi đua, học tập, lao động và sản xuất xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển, phồn vinh.

* Tài liệu: tài liệu tuyên truyền về 36 năm giải phóng Khánh Hòa, 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. (download từ chuyên mục Hệ thống văn bản trên Website của tỉnh Đoàn).

* Nội dung trọng tâm, trình tự buổi sinh hoạt:

1. Thông qua đề cương tuyên truyền 36 năm giải phóng Khánh Hòa, 36 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Giới thiệu về lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam qua ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – 10/3 Âm lịch (nhằm ngày 12/4/2011).

Để làm phong phú, hấp dẫn hơn với đoàn viên, trước khi sinh hoạt nên cho đoàn viên nghe những ca khúc về quê hương, đất nước, về Đảng, về Đoàn. Nếu có điều kiện cho đoàn viên xem phim tư liệu về 10 sự kiện tiêu biểu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, bản hùng ca tuổi trẻ Việt Nam (liên hệ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc)

2. Đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong tháng 03

3. Triển khai nhiệm vụ trong tháng 4 với một số nội dung định hướng như sau:

– Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng Khánh Hòa, 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

– Tổ chức sinh hoạt động văn hóa văn nghệ, tham quan, du lịch giới thiệu bản sắc vùng đất và con người Khánh Hòa hướng về Ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

* Đối với những chi đoàn ở tại thành phố Nha Trang, tổ chức dâng hương tại Đền Hùng Vương thành phố Nha Trang.

– Tổ chức đi thăm các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 36 năm giải phóng Khánh Hòa.

– Tham gia các hoạt động ở thôn, tổ dân phố như: vệ sinh môi trường, vận động các loại quỹ, tham gia giữ gìn ANTT, …Và các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

– Tập hát các bài hát theo quy định của Đoàn cấp trên.

– Hướng dẫn cho đoàn viên một số kỹ năng trong sinh hoạt thanh niên.

– Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng.

– Bàn về công tác vay vốn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên (truy cập chuyên mục Siêu thị việc làm trên Website của tỉnh Đoàn).

– Tham gia tốt các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức.

4. Chi Đoàn thảo luận biện pháp thực hiện.

5. Tổ chức trò chơi: sau khi sinh hoạt nội dung chính Chi Đoàn tổ chức sinh hoạt ngoài trời bằng một số trò chơi trên chuyên mục Kỹ năng trên Website của tỉnh Đoàn.

* Lưu ý:

– Đây là những nội dung định hướng sinh hoạt chi Đoàn, trên cơ sở tình hình thực tế của mình các chi đoàn cần vận dụng và tổ chức cho phù hợp và hấp dẫn, lôi cuốn đoàn viên tham gia.

– Sau buổi sinh hoạt chi Đoàn cần báo cáo nội dung cho cấp ủy, chi bộ, đồng thời triển khai thực hiện tốt các nội dung đã biểu quyết.