Hướng dẫn Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2010 – 2011

124

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 25 HD/HSV

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 06 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên

năm học 2010 – 2011

———————

– Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2010 – 2011.

– Căn cứ hướng dẫn số 73/HD/TWHSV ngày 15/05/2011 của Thường trực Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2010 – 2011. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa xây dựng hướng dẫn tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 20110-201 cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ YÊU CẦU

– Đánh giá tình hình sinh viên, các vấn đề dư luận liên quan đến sinh viên; kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2010 – 2011, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, những nét mới, những hoạt động sáng tạo, hiệu quả của đơn vị.

– Đánh giá kết quả gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm học.

– Báo cáo cần ngắn gọn, có số liệu minh hoạ cụ thể.

II. KẾT CẤU BÁO CÁO

1. Kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2010 – 2011.

2. Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu năm học.

3. Đánh giá nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

4. Đề xuất, kiến nghị.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT:

Đánh giá, tổng kết phải toàn diện các nội dung trong Chương trình công tác năm học, cụ thể như sau:

1. Thực hiện công trình, phần việc sinh viên (Theo mẫu gửi kèm).

2. Kết quả triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” thông qua cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.

– Công tác triển khai thực hiện 02 cuộc vận động tại đơn vị. Trong đó tập trung đánh giá: việc xây dựng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên phấn đấu, hướng tới; mỗi sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được công nhận là sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác.

– Đánh giá công tác tổ chức cho hội viên, sinh viên đăng ký tham gia, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và các cơ sở hội đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.

– Công tác tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và các cơ sở Hội đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.

– Công tác bình chọn xét trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.

– Kết quả triển khai Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

3. Chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong

Đề nghị tập trung đánh giá các nội dung:

– Công tác phối hợp tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu năm học, đầu khoá, cuối khóa học.

– Công tác tuyên truyền trong hội viên, sinh viên ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và tuổi trẻ.

– Kết quả tổ chức sinh hoạt chi hội và diễn đàn sinh viên với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

– Tổ chức cho hội viên, sinh viên tham gia góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

– Công tác triển khai nhằm cụ thể hóa các thói quen tốt trong sinh viên.

– Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa sinh viên với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; công tác nắm bắt và định hướng dư luận trong sinh viên.

– Kết quả tổ chức các Hội thảo, Diễn đàn về định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; các hoạt động tư vấn cho sinh viên về tình bạn, tình yêu, sức khoẻ sinh sản.

– Kết quả tổ chức các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng cho sinh viên thông qua các sinh hoạt tập thể, đội, nhóm, câu lạc bộ, các lớp tập huấn, diễn đàn.

4. Chư­ơng trình sinh viên học tập, sáng tạo

Đề nghị tập trung đánh giá các nội dung:

– Hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm, tập thể sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; các hình thức trao đổi phương pháp học tập.

– Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học thông qua các hội nghị, cuộc thi sáng tạo, tổ chức cho sinh viên đăng ký công trình nghiên cứu khoa học.

– Kết quả phối hợp tổ chức Chương trình “Khởi sự doanh nghiệp” cho sinh viên.

– Kết quả triển khai các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vư­ợt khó học tốt, quỹ nghiên cứu khoa học.

– Công tác tôn vinh các g­ương sinh viên đạt kết quả cao trong học tập, các kì thi và trong nghiên cứu khoa học.

5. Ch­ương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên

Đề nghị tập trung đánh giá các nội dung:

– Hoạt động của các Trung tâm, tổ, nhóm hỗ trợ sinh viên về nhà trọ, việc làm cho sinh viên.

– Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên; các câu lạc bộ sở thích trong sinh viên; Ngày hội sinh viên khỏe, biểu dương, xác lập kỷ lục về sức khỏe của sinh viên.

– Công tác tham mư­­u, đề xuất và phản biện các chính sách liên quan đến sinh viên: học bổng, học phí, tín dụng sinh viên, ký túc xá, nơi vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng xã hội của sinh viên.

– Công tác phối hợp tổ chức đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường và Hội Sinh viên trường.

– Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất vay vốn tín dụng đào tạo.

– Kết quả tổ chức phong trào học ngoại ngữ, tin học trong sinh viên.

6. Chương trình Sinh viên tình nguyện

Đề nghị tập trung đánh giá các nội dung:

– Hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh trong sinh viên; tổ chức cho sinh viên đăng ký và đảm nhận các công nhận công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mừng Thăng Long- Hà Nội 1000 năm tuổi.

– Thành lập các đội sinh viên tình nguyện tổ chức các hoạt động thường xuyên vì an sinh xã hội.

– Kết quả triển khai phong trào “Sinh viên với văn hóa giao thông”; kết quả triển khai xây dựng mô hình Cổng trường an toàn giao thông.

– Kết quả tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, chương trình “Xuân tình nguyện”, vận động sinh viên hiến máu tình nguyện.

– Công tác chuẩn bị triển khai chiến dịch sinh viên tình nguyện hè, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2011.

7. Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh

Đề nghị tập trung đánh giá:

– Công tác bồi dưỡng và phát triển hội viên.

– Công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội.

– Hoạt động Câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên trong công tác tập hợp, đoàn kết sinh viên.

– Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động sinh viên, trong chỉ đạo, điều hành của tổ chức Hội.

IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU:

1. 100% các trường tổ chức cho hội viên, sinh viên tham gia góp ý kiến Văn kiện của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2. 100% các trường triển khai và tổ chức cho hội viên, sinh viên tham gia thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

3. 100% các trường tổ chức thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”; phấn đấu 50% hội viên, sinh viên tham gia đăng ký đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, trong đó 30% hội viên, sinh viên đã đăng ký đạt danh hiệu này.

4. 100% các trường đảm nhận, thực hiện 01 công trình, phần việc sinh viên và được công nhận công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mừng Thăng Long- Hà Nội 1.000 năm tuổi.

5. Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động tập huấn, đào tạo cán bộ Hội, 01 hoạt động tập huấn kỹ năng cho sinh viên; 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; 02 đội hình tình nguyện chuyên.

V. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Đề nghị các cấp bộ Hội tổ chức bình xét những tập thể và các nhân tiêu biểu và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2010-2011 về Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Thường trực Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa căn cứ kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác thông tin, báo cáo của các đơn vị để đề nghị Thường trực Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xét thi đua và khen thưởng.

Báo cáo tổng kết gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trước ngày 24/06/2011; hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi trước ngày 10/07/2011. Địa chỉ: 06 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang, ĐT: 058.3822454, Email: ngochaitd@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

– HSV trường ĐH Nha Trang;

– HSV trường CĐSP Nha Trang;

– Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ tịch

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Trung Hưng