Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014)

144

Số hiệu văn bản: 81-KH/ĐTN

Ngày phát hành: 06/09/2013

File văn bản: KE_HOACH_100_NAM_NGAY_SINH_LY_TU_TRONG.doc