‘Thanh niên chuẩn – ăn Tết cho chuẩn’

204
Bộ ảnh “Thanh niên chuẩn – ăn Tết cho chuẩn” vừa được Trung ương Đoàn TNCS HCM hoàn thành với lời nhắc nhở: Không đi la cà bỏ ba mẹ ở nhà, không nhậu say gây hậu quả đắng cay, không đi lạc vào cám dỗ cờ bạc…
1-4447-1390823647.jpg
“Thanh niên chuẩn – Ăn Tết cho chuẩn” – Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.
2-1943-1390823648.jpg
3-7956-1390823648.jpg
4-3834-1390823648.jpg
5-6085-1390823648.jpg
6-8522-1390823648.jpg
7-1916-1390823648.jpg
8-3139-1390823648.jpg
Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ…

9-6195-1390823648.jpg

10-1436-1390823648.jpg

11-5634-1390823648.jpg

12-8320-1390823648.jpg

“Thanh niên chuẩn – Ăn Tết cho chuẩn” – Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu; họa sĩ thể hiện: Lạc Quan Chiều.