Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số tại xã Cam Phước Đông Sáng 19/11, tại xã Cam Phước Đông, Phòng Dân tộc phối hợp Thành đoàn Cam Ranh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, gi

251

Sáng 19/11, tại xã Cam Phước Đông, Phòng Dân tộc phối hợp Thành đoàn Cam Ranh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên năm 2014. Dự hội nghị có hơn 60 đoàn viên thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số xã Cam Phước Đông.

GDPL CPD 3dfdf

Tại buổi Hội Nghị, đồng chí Cao Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Dân tộc thành phhố và  đồng chí  Nguyễn Trung Duy – Phó Bí thư Thành đoàn đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình liên quan đến vấn đề tảo hôn, Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên. Bên cạnh đó, vận động người dân đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia xây dựng, phát triển kinh tế một cách bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tham gia Hội nghị, đoàn viên thanh niên đã được nhận thức sâu hơn về các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế bền vững trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước.

Trung Duy