Tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyển truyền phòng, chống ma túy cho Đoàn viên Thanh niên

181

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức 5 lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy (MT) cho đoàn viên thanh niên tại các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và thị xã Cam Ranh. Mỗi lớp có 70 học viên tham gia.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu khái niệm về MT; các phương pháp thông thường để nhận biết một số loại MT, nhận biết người nghiện; tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến nghiện MT; các hình thức sử dụng và tác hại của MT; thông tin về tình hình MT trên cả nước nói chung và ở Khánh Hòa nói riêng; các kỹ năng tuyên truyền phòng, chống MT nói chung, đối với giới trẻ nói riêng…

Mục đích của chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN và cộng đồng xã hội về những nguy hại của MT, thực trạng ma tuý xâm nhập học đường, nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS; tạo ra phong trào hành động sôi nổi,  phát huy tinh thần xung phong, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng chống ma tuý. Qua đó giúp ĐVTN rèn luyện kỹ năng sống có bản lĩnh, luôn đề cao cảnh giác, có thái độ và hành vi an toàn đối với ma tuý…

THANH NAM