Huyện Đoàn Cam Lâm: Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII

150

Mục đích nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Sáng ngày 15/3/2011, tại Hội trường khu Liên cơ Mặt trận – Đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho hơn 100 bạn đoàn viên thanh niên của 37 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị các bạn đoàn viên thanh niên đã nghe báo cáo viên trình bày Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội; Luật bầu cử HĐND; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND; các văn bản của Hội đồng bầu cử Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng chính phủ và các văn bản lãnh đạo của Huyện ủy và Ủy ban bầu cử cấp huyện.

 CTV Huyện Đoàn Cam Lâm